Kompis | Akademiska publikationer
16557
page-template-default,page,page-id-16557,page-child,parent-pageid-16377,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive
 

Akademiska publikationer

Bokkapitel

Expósito-Izquierdo et al. 2017 Mobility as a Service

Introducerar konceptet MaaS

 

Hesselgren et al. 2018 Understanding user practices in mobility service systems: Results from studying large scale corporate MaaS in practice

Definierar och analyserar företags-MaaS, baserat på intervjuer med testanvändare på Scania

 

Hinkeldein et al. 2015 Who would use integrated sustainable mobility services – And why?

Utreder vem (i Tyskland) som är intresserad av tjänster som kombinerar kollektivtrafik och elbilspooler

 

Kostiainen & Tuominen 2018 Mobility as a Service—Stakeholders’ Challenges and Potential Implication

Identifierar utmaningar för olika typer av aktörer inom MaaS-ekosystemet

 

Li 2019 The Role of Public Authorities in the Development of Mobility-as-a-Service

Presenterar rekommendationer för offentliga myndigheter, baserat på fyra fallstudier

 

Pangbourne et al 2018 The Case of Mobility as a Service: A Critical Reflection on Challenges for Urban Transport and Mobility Governance

Diskuterar framtida hållbarhetseffekter och föreslår implikationer för styrning 

 

Smith et al. 2019 Governing Mobility-as-a-Service: Insights from Sweden and Finland

Föreslår vad offentliga aktörer kan göra för att stödja utvecklingen av MaaS, baserat på insikter från Sverige och Finland

 

Wittstock & Teuteberg 2019 Sustainability Impacts of Mobility as a Service: A Scoping Study for Technology Assessment

Föreslår hypoteser för risker och möjligheter med MaaS samt ett ramverk för att analysera påverkan på hållbarhet

 

Journalartiklar

Audouin & Finger 2018 The development of Mobility-as-a-Service in the Helsinki metropolitan area: A multi-level governance analysis

Analyserar MaaS-utvecklingen i Finland utifrån ett flernivåstyrningsperspektiv

 

Eckhardt et al. 2018 MaaS in rural areas – case Finland

Resonerar kring hur MaaS kan förbättra mobilitet på landsbygden i Finland, och vad som krävs för att möjliggöra detta

 

Hensher 2017 Future bus transport contracts under mobility as a a service regime in the digital age

Diskuterar samspelet mellan MaaS och nya typer av busskontrakt

 

Ho et al. 2018 Potential uptake and willingness-to-pay for Mobility as a Service (MaaS): A stated choice study

Analyserar användares vilja att betala för olika typer av MaaS-abonnemang baserat på en SP-studie

 

Jittrapriom et al. 2017 Mobility as a Service: A critical review of definitions, assessments of schemes, and key challenges

Recenserar MaaS-relaterade definitioner, utvärderingar och utmaningar 

 

Karlsson et al. 2016 Developing the ‘Service’ in Mobility as a Service

Diskuterar tjänsteaspekten baserat på erfarenheter från UbiGO-pilten i Göteborg

 

Li & Voege 2017 Mobility as a Service (MaaS): Challenges of implementation and policy required

Föreslår en checklista för att utreda en stads förutsättningar för MaaS

 

Lyons et al. 2019 The importance of user perspective in the evolution of MaaS

Introducerar en MaaS-klassificering som utgår från servicekvalité

 

Melis et al. 2017 Integrating personalized and accessible itineraries in MaaS ecosystems through microservices

Visar på fördelarna med ‘flexiblel orkestrering av mikrotjänster’

 

Mukhtar-Landgren & Smith 2019 Perceived action spaces for public actors in the development of Mobility as a Service

Utreder offentliga aktörers roller i MaaS och vad som påverkar dessa

 

Mulley 2017 Mobility as a Services (MaaS) – does it have critical mass?

Spekulerar kring förutsättningar för och implikationer av MaaS

 

Mulley et al. 2018 Community transport meets mobility as a service: On the road to a new a flexible future

Analyserar hur MaaS skulle kunna användas inom ‘community transport’ i Australien

 

Polydoropoulou et al. 2018 Ready for Mobility as a Service? Insights from stakeholders and end-users

Diskuterar förväntningar och upplevelser av MaaS, baserat på intressentworkshops

 

Seigniorial et al. 2018 Mobility as a service: a new model for sustainable mobility in tourism

Identifierar möjliga hållbarhetsvinster i att implementera MaaS för alpturister

 

Smith et al. 2018 Mobility as a Service: Comparing Developments in Sweden and Finland

Jämför utvecklingen av MaaS i Sverige och Finland

 

Smith et al. 2018 Mobility as a Service: Development scenarios and implications for public transport

Målar upp utvecklingsscenarion för MaaS och diskuterar hur kollektivtrafiken kan påverkas

 

Smith et al. 2019 Public-private innovation: barriers in the case of mobility as a service in West Sweden

Pekar ut vilka typer av barriärer som hindrar utvecklingen av MaaS i Västra Götaland

 

Sochor et al. 2015 Implementing Mobility as a Service: Challenges in integrating user, commercial, and societal perspectives

Rapporterar insikter från UbiGo-piloten i Göteborg

 

Sochor et al. 2016 Trying out mobility as a service: Experiences from a field trial and implications for understanding demand

Beskriver hur UbiGO-piloten 2014 påverkade resebeteenden

 

Strömberg et al. 2017 Trying on change: Trialability as a change moderator for sustainable travel behaviour

Utreder fördelar med att underlätta experimenterande

 

Strömberg et al. 2018 Inviting travelers to the smorgasbord of sustainable urban transport: evidence from a MaaS field trial

Analyserar vilka som deltog i UbiGO-piloten 2014 och varför

 

Tinnilä 2016 Towards Servitization of Mobility – Mobility as a Service

Föreslår bl.a. en definition av MaaS

 

Utriainen Pöllänen 2018 Review on mobility as a service in scientific publications

Sammanställer insikter från akademiska MaaS-relaterade artiklar

 

 

Konferensartiklar

Aapaoja et al. 2017 MaaS service combinations for different geographical areas

Identifierar tjänstekombinationer för olika geografiska kontexter

 

Callegati et al. 2016 Insider Threats in Emerging Mobility-as-a-Service Scenarios

Klassificerar insider-hot och föreslår åtgärder

 

Ebrahimi et al 2018 Innovative Business Architectures (BAs) for Mobility as a Service (MaaS) – Exploration, assessment, and categorization using operational MaaS cases

Analyserar organisationen av MaaS baserat på 11 dokumenterade fall

 

Eckhardt et al. 2017 Mobility as a Service business and operator models

Presenterar och analyserar möjliga affärsmodeller för MaaS-operatörer

 

Finger 2015 Mobility-as-a-Service: from the Helsinki experiment to a European model

Belyser bl.a. behovet av uppdaterade lagar och policies 

 

Giesecke et al. 2016 Conceptualising Mobility as a Service

Identifierar nyckelfrågor som praktiker och forskare inom MaaS behöver adressera

 

Haahtela & Viitamo 2017 Searching for the potential of MaaS in commuting

Analyserar pendlingspotentialen för MaaS

 

Hidaka & Mita 2017 Consideration of co-creation autonomous distributed system for MaaS

Beskriver ett MaaS-system under utveckling i Japan

 

Ho et al. 2017 Prospects for switching out of conventional transport service to mobility as a service subscription plans

Rapporterar från en Sydneybaserad SP-studie

 

Huefner 2017 Mobility as a service can only carry you so far

Analyserar framväxten av transportrelaterade delningstjänster i södra Australien

 

Kamargianni & Matyas 2016 A Comprehensive Review of “Mobility as a Service” Systems

Jämför genomförda MaaS-piloter

 

Karlsson et al. 2017 Mobility as a Service: A tentative framework for analysing institutional conditions

Beskriver ett ramverk för att analysera institutionella förutsättningar för MaaS

 

Kramers et al. 2018 AaaS and MaaS for reduced environmental and climate impact of transport

Presenterar indikatorer som beskriver innovationers potential att öka tillgänglighet och/eller transporteffektivitet

 

König et al. 2016 State-of-the-art survey on stakeholders’ expectations for Mobility-as-a-Service (MaaS)

Rapporterar vilka förväntningar ingående aktörer har på MaaS

 

Matyas & Kamargianni 2018 The potential of Mobility as a Service as a mobility management tool

Föreslår att MaaS kan använda för att styra färdmedelsval, baserat på enkätdata från London

 

 

Nykänen et al. 2017 The European roadmap 2025 for MaaS

Beskriver en föreslagen Europeisk färdplan för MaaS

 

Pöllänen et al. 2017 Challenges in the paradigm change from Mobility as a Self-service to Mobility as a Service

Diskuterar möjligheter och begränsningar med MaaS relaterat till befintliga resmönster i Finland

 

Rantasila 2015 The impact of Mobility as a Service concept to land use in Finnish context

Analyserar MaaS potential påverkan på markanvändning i Finland

 

Reck et al. 2019 Understanding long-term multimodal mobility demand to inform MaaS service bundling

Undersöker 108 danska studenters resemönster i syfte att förstå vilka typer av MaaS-erbjudanden som hade mött deras behov

 

Sarasini et al. 2017 What characterises a sustainable MaaS business model?

Diskuterar vad som krävs för att MaaS-relaterade affärsmodeller ska bli hållbara

 

Smith et al. 2017 Procuring Mobility as a Service: Exploring dialogues with potential bidders

Utvärderar förutsättningarna att upphandla MaaS

 

Sochor et al. 2014 Travellers’ motives for adoptnig a new, innovative travel service

Beskriver testanvändarnas motiv i UbiGo-piloten i Göteborg

 

Sochor et al. 2017 The topology of Mobility as a Service

Föreslår en modell för att särskilja olika typer av MaaS

 

Veerapanane et al. 2018 A Utility-based model for the evaluation of ‘Mobility as a Service’ applications

Utvärderar en nyttomodell genom att jämföra MaaS-resor med icke-integrerade resor

 

 

 

Vill du lägga till eller ta bort något? Kontakta Göran Smith, goran.smith [at] chalmers.se