Kompis | FAQ
16904
page-template-default,page,page-id-16904,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive
 

FAQ

FAQ

Här kan du hitta svar på vanliga frågor kring ramverket. Precis som själva ramverket är denna sida nykonstruerad, varför vi gärna tar emot synpunkter på ramverk och/eller enkäter. Dessa kan mailas till info [at] kompis.me.

 

Q: Vem får använda ramverket?

A: Alla som vill använda ramverket får använda ramverket men en förutsättning är att de som använder ramverket med dess enkäter etc. är villiga att leverera data till den nationella databasen.
En annan förutsättning är att de refererar till KOMPIS-projektet och personerna bakom ramverket, dvs. författarna till dokumentet som beskriver ramverket.

 

Q: Kan jag ändra på innehållet i enkäterna?

A: Varje pilot kan addera frågor till enkäterna men inte ändra ordningen på eller ta bort frågor.

 

Q: Kan jag ändra frågornas formulering?

A: Nej.

 

Q: Kan jag addera frågor?

A: Ja.

 

Q: Kan jag använda vilket webverktyg som helst för att skapa enkäterna?

A: Det är upp till varje pilot att välja verktyg men det är viktigt att välja ett verktyg som erbjuder (i) de fråge- och svarsformat som krävs, (ii) kan leverera utdata i ett SPSS-format, och (iii) som uppfyller de krav som ställs av EU:s dataskyddsförordning GDPR.

 

Q: Måste jag använda resedagboken?

A: Varje pilot skall samla in detaljerad data om resvägar, -tider och färdmedelsval. Denna data skall primärt samlas in genom någon form av ’app’ men resedagboken är ett alternativ för de piloter och/eller deltagare som inte kan eller vill använda en app.

 

Q: Vem kontaktar jag om jag har ytterligare frågor som inte besvaras här?

A: Kontaktperson är MariAnne Karlsson, Chalmers tekniska högskola, e-mail: mak [at] chalmers.se

 

Q: Vart skickar jag in data som samlats in under min pilot?

A: Kontaktperson är Eddie Olsson, RISE Viktoria, e-mail: eddie.olsson [at] ri.se

 

Q: Vart skickar jag in förslag på förbättringar kring ramverket?

A: Till info [at] kompis.me