MaaS Policyrapport – nu på englska

Den rapport som publicerades av RISE på KOMPIS-siten i november 2019, har efterfrågats av många på engelska. Nu är den översatt och publiceras här för spridning till MaaS-kollegor runt om i Europa och världen.


In November 2019, the RISE published a report on MaaS regulatory and policy implications. This report has now been translated to english and is free to distribute to MaaS colleagues inside and outside Sweden.


Regulatory frameworksand policies related to MaaS (english edition)