Västtrafik kör igång med pilotprojekt inom kombinerad mobilitet

Foto: Thomas Harryson

Västtrafik säger i ett pressmeddelande att de skall testa en kombinerad mobilitetstjänst tillsammans med Göteborgs Stads Parkering i ett nytt pilotprojekt som skall pågå under 4 veckor, och innefatta 450 användare som testgrupp. I detta projekt kommer Västtrafik öppna upp deras kollektivtrafikbiljetter att kunna inhandlas direkt i appen ’Parkering Göteborg’ i samband med att man hyr parkeringsplats till sitt personliga fordon, och då på ett sömlöst sätt kan åka vidare med kollektivtrafiken till sin destination. Projektet utförs i samarbete med Samtrafiken och HiQ, och är en del i det pågående arbetet att generellt öppna upp kollektivtrafikbiljetter till 3:e parter i Västra Götalands-området.

Franska Le Lab besöker Göteborg med konceptet ’Mobility as Networks’

Det franska transportlaboratoriet Le Lab har nyligen haft en miniturné genom norden för att sprida kunskap, hämta inspiration och driva diskussioner kring framtidens mobilitet. Den 14e Mars landade dem i Göteborg i Kolgruvans lokaler där represantörer från Le Lab presenterade hur fronten för nya mobilitetslösningar rör sig runt världen, med exempel på hur Google vill börja bygga “smarta städer”, Volvos perspektiv på nya mobilitetsområden, hur data från GPS-appar så som Citymapper och Waze kan reducera trängsel, nya mobilitetsområden och roller, dagens och framtidens smarta städer etc.

Från finansvärlden gav Magnus Borelius från Göteborgs stad en inblick I hur finans- samt miljösektorn tillsammans gjort Göteborg till världens första stad som lanserat gröna obligationer. Detta arbete har inte bara bidragit till att få in ett ansvar och ett hållbarhetstänk för investerare, men också gjort att projekt som bedriver någon sorts hållbar verksamhet ser större möjligheter för finansiering. Utvecklingen har de senaste åren varit explosionsartad och ser I dagsläget en situation med enorm efterfrågan från investerare där gröna obligationer nu blivit en bristvara på marknaden. Detta arbete har fått stor internationell uppmärksamhet och vunnit ett flertal priser, bland annat FNs klimatpris “Momentum for Change”.

En intressant öppen diskussion hölls också, där bland annat Jana Sochor från Chalmers gav insikter kring Ubigos MaaS-pilot i Göteborg, och Mattias Jägerskog från Skjutsgruppen diskuterade hur delningskultur inom transportsektorn kan påverka vårt samhälle och hur vi reser i framtiden.

Anmälan till KOMPIS MeetUp 3 har öppnat!

Hallå KOMPIS!

Sugen på att lära dig mer kring MaaS, kombinerad mobilitet, smarta transportlösningar och allt där i kring? Lust att dela med dig utav idéer och tankar på hur transport och samhälle kan utvecklas på ett hållbart och innovativt sätt? Taggad på att träffa andra människor som också vill driva utvecklingen framåt?

Allt detta, och mycket, mycket mer kan du få genom att komma och delta i vårt tredje KOMPIS MeetUp – denna gång med temat mobilitet som en del utav boendet och återigen på plats i Stockholm den 21/3.

Mer information och anmälan kan du hitta här: https://www.eventbrite.com/e/kompis-meetup-3-tickets-43160214363

Styrning utav MaaS inom transportekosystemet

Den 1a Januari 2018 markerar ett skifte I styrningspolitik för transportmarknaden då Finland införde en ny transportlag som möjliggör tjänsteleverantörer utav kombinerad mobilitet att introducera sina tjänster på transportmarknaden på ett reglerat och konkurrenskraftigt sätt. Den nya lagen begär att både publika och privata transportaktörer delar med sig utav sin data genom en öppen API. Tanken bakom den nya transportlagen är att befästa den finska regeringen som styrande organ över ekosystemet utav transporttjänster, samt att innovera detta ekosystem genom nya hållbara och digitala tjänster.

Medan resultaten från denna systemarkitektur ivrigt inväntas så pågår en diskussion mellan industriexperter om den styrande rollen över MaaS/KM kan avvika från det finska exemplet, och innehas utav någon annan aktör. Søren Sørensen, nuvarande MaaS ambassadör på SFMCON ApS argumenterar för att MaaS i sin kommande utveckling har ett antal svåra utmaningar att lösa, och att just styrningen för MaaS är den faktor som kan avgöra om denna utveckling kommer att bära eller brista. Bland utmaningarna en MaaS koordinatör kommer att ställas mot finns viljan av tjänsteleverantörer att ansluta sig till plattformen, kommersiella avtal kring kommission mellan koordinatör och tjänsteleverantörer, konsumenters vilja att konvertera sina val utav transport, samt att erbjuda en transporttjänst med frihetsgrad nog att konkurrera med det privata bilägandet. Sørensen argumenterar vidare att styrningen utav MaaS skall fokusera på att skapa ett partnerskap mellan MaaS-tjänster och kollektivtrafik som tillsammans kan erbjuda frihetsgraden som behövs för att konkurrera med privat bilägande, som idag ockuperar 80% utav transportmarknaden. Om inte denna styrning utförs på ett korrekt sätt blir risken att MaaS-tjänster istället konkurrerar med kollektivtrafik och andra liknande tjänster vilket då begränsar användarbasen utav tjänsten till endast 20%, samt skapar rivalitet med aktörer som annars skulle kunna vara partners. Den styrande rollen för MaaS föreslås till exempel att ges en internationell aktör, till exempel The MaaS Alliance, likt flygindustrins internationella styrande organ IATA. Ett sannolikt problem med en sådan systemarkitektur blir då komplexiteten för att koppla samman olika aktörer som redan idag är stor, även om man endast har ett stads- eller regionperspektiv.

Mer om detta kan du läsa här.

MaaS som en del utav boendet kommer till Guldheden, Göteborg

Göteborg har tillsammans med städerna Nice i Frankrike och Utrecht i Nederländerna beviljats 18 miljoner Euro, drygt 175 miljoner kronor, av EU för ett femårigt projekt. Det handlar bland annat om öppna data och att testa klimatsmarta lösningar för energi och hållbara transporter. Trivector är en partner som ska vidareutveckla och implementera mobilitetstjänsten EC2B. Samtidigt bygger Riksbyggen på Guldheden bostadsrättsföreningen Viva, vilket är ett resultat av många års forskning kring hur vi kan bygga, bo och leva så hållbart som möjligt. 132 lägenheter byggs med utgångspunkten att här finns alla ingredienser för att förgylla livet. Kopplat till boendet finns EC2B – easy to B, eller easy to be, som erbjuder ett koncept för transport som tjänst. Det innebär bekväm tillgång till flera olika mobilitetstjänster som kollektivtrafik, bilpool, lånecyklar, hyrbil, taxi etc, allt i samma erbjudande. Detta skapas i samarbete med de bästa befintliga mobilitetstjänsterna. För att få största nytta och genomslag ingår rådgivning, och ett community för medlemmar, som viktiga beståndsdelar i tjänsten. Inflyttning samt lansering av tjänst är planerat till slutet av 2018.

Ny vinkel på MaaS tar form i Finland

Den finska utvecklingsmyndigheten Helsinki Business Hub har sedan 2016 utvecklat en mobilitetsplattform i samarbete med de tre finska städerna Helsingfors, Vantaa samt Espoo, där en pilot är planerad att lanseras under tidigt 2018. Det unika med denna satsning är att denna plattform siktar på att utöver kollektivtrafik från den offentliga sektorn också tillgängliggöra sociala transporttjänster så som skolbussar och transporttjänster för funktionshindrade till allmänheten genom det nya gränssnittet. Tjänsten baseras också på ett standardiserat gränssnitt för de mobilitetstjänsteleverantörer som väljer att ansluta sig, vilket möjliggör i princip vilken aktör som helst att ansluta sig till plattformen även efter den lanserats. Denna utveckling ser Helsinki Business Hub samarbeta med Sitowise, ett företag specialiserat inom lösningar för trafik- och infrastrukturfrågor, Fluidtime som är ett österrikiskt företag specialiserat inom IT-lösningar specifikt för MaaS-system, samt företaget Vinka, som utvecklar nödvändiga algoritmer och optimeringsmotorer. Piloten skall först testas i en stadsdel i staden Vantaa, med planerad utökning till Espoo och Helsingfors med omnejd.

Mer information om projektet kan du hitta på Helsinki Business Hubs hemsida.

Save the date – Nästa KOMPIS MeetUp kommer gå av stapeln 21/3 i Stockholm!

MeetUp nummer 3 inom KOMPIS projektet börjar nu ta form och planeras på att hållas den 21/3 2018, denna gång i Stockholm!

Detta MeetUp kommer bli det första inom KOMPIS projektet att vara inriktat på ett specifikt tema, vilket denna gång är: Mobilitet som en del utav boendet. Hur kan MaaS hjälpa utvecklingen mot hållbara och attraktiva städer? Vilka aktörer behöver förtäta sitt samarbete, utveckla sina roller och på vilket sätt görs detta effektivt? Frågorna är många, och genom er kompisar, och ert aktiva deltagande siktar vi tillsammans på att komma ett steg närmare lösningarna denna vår.

Ett detaljerat program och möjlighet att anmäla sig kommer inom kort genom vårt nyhetsbrev så håll ögon och öron öppna! Är du inte prenumerant på KOMPIS nyhetsbrev? Ingen fara! Du hittar ett fält med anmälan längst ner på denna sida.

Med avseende på temat till detta MeetUp uppmanar vi specifikt aktörer inom följande områden att anmäla sig och göra sina röster hörda:

  • Kommuner med ambitioner kring t.ex. förtätningsprojekt
  • Fastighetsutvecklare
  • Mobilitetstjänsteleverantörer
  • Aktörer inom stadsutveckling och samhällsplanering

 

Aktörer från resterande områden inom och kring ekosystemet för MaaS och KM är självklart också varmt välkomna. På grund utav stort intresse och högt tryck på biljetterna till tidigare MeetUps kommer antalet gäster till detta tillfälle att utökas – men vi uppmanar er att anmäla er snarast möjligt då det brukar bli slutsålt fort.

Västtrafik öppnar upp för samarbete till KM piloter

Utvecklingen inom kombinerad mobilitet från kollektivtrafikens sida tar ett stort steg framåt då Västtrafik utropar starten utav marknadspiloter i samarbete med externa aktörer. Detta arbete markerar starten utav den andra etappen i en trestegs-strategi från Västtrafik som siktar på att öka andelen resande med kollektivtrafik genom kombinerad mobilitet. I etapp två skall Västtrafiks kollektivtrafikbiljetter börja säljas genom externa återförsäljare med förhoppningar om att detta leder till ökad kunskap kring KM inom bland annat input (krav, förväntningar, betalningsvilja etc.) från kunder, återförsäljare/partners förväntningar och krav på Västtrafik, samt säkerställa aspekter såsom teknik, affärsmodeller, regelverk och avtal.

KOMPIS MeetUp 2 , 15:e November, öppet för anmälningar

Hej KOMPIS!

Välkomna till vårt andra KOMPIS Meetup, denna gång i Göteborg!

KOMPIS är ett projekt initierat av Samverkansprogrammet ”Nästa Generations Resor och Transporter”, och finansieras av Vinnova. Syftet med detta projekt är att stödja framväxten av kombinerad mobilitet (MaaS) genom att skapa gynnsamma förutsättningar och minska barriärer för detta.

Visst är du också intresserad av kombinerad mobilitet som tjänst? Kanske som producent av transporttjänster, som tjänsteleverantör som vill inkludera mobilitet i ditt erbjudande, som representant för staden, kommunen eller någon annan offentlig organsiation med ansvar för mobilitet. Eller så är du kanske bara nyfiken på vad MaaS kan vara för dig…

Hur som helst är du välkommen på vårt andra KOMPIS MeetUp där vi skall berätta vad som pågår inom området, (för det pågår massor!) hur du kan börja jobba med MaaS i din verksamhet, eller bara för att träffa fler som sitter och funderar på detta.

Det blir en eftermiddag med After Work, där du får träffa KOMPIS-gänget, får med dig ny kunskap om MaaS och förhoppningsvis nya ideer om vad detta kan betyda för dig och din verksamhet.

Anmäl dig på denna länk:

https://www.eventbrite.com/e/kompis-meetup-2-biljetter-38724033627

Första ”Kompis-utlysningen” avgjord

Som en del av Samverkansprogrammet för nästa generations resor och transporter och satsningen inom Drive Sweden på Kombinerad mobilitet som tjänst, KOMPIS, har det avsatts pengar för åtminstone två utlysningar som skall stimulera framkomsten av nya tjänster. Utlysningarna syftar bl.a till genomförandet av kommersiella piloter med riktiga användare som inkluderar kollektivtrafiken som en del av tjänsteerbjudandet.

Vinnova öppnade den första av dessa utlysningar i Juni och nu har två förslag beviljats finansiering. I det ena fallet kommer SpaceTime Communications testa konceptet ”Mobilitet som arbetsförmån” tillsammans med Järfälla kommun, och både användarperspektiv och affärsmodeller kommer att studeras och utvecklas. Det andra projektet som beviljats finansiering, där är det Stockholms kommun som i samband med Eccentric-projektet kommer att utvärdera hur MaaS-tjänster kan påverka användarnas resvanor.

Båda dessa projekt kommer att bidra med värdefull kunskap till den nationella färdplanen för kombinerad mobilitet som tjänst, och förhoppningsvis också leda till kommersiella KM/MaaS-tjänster i slutänden

KOMPIS önskar dessa projekt lycka till och hoppas att vi får se nya nöjda MaaS-kunder inom kort med hjälp av dessa.