Franska Le Lab besöker Göteborg med konceptet ’Mobility as Networks’

Det franska transportlaboratoriet Le Lab har nyligen haft en miniturné genom norden för att sprida kunskap, hämta inspiration och driva diskussioner kring framtidens mobilitet. Den 14e Mars landade dem i Göteborg i Kolgruvans lokaler där represantörer från Le Lab presenterade hur fronten för nya mobilitetslösningar rör sig runt världen, med exempel på hur Google vill börja bygga “smarta städer”, Volvos perspektiv på nya mobilitetsområden, hur data från GPS-appar så som Citymapper och Waze kan reducera trängsel, nya mobilitetsområden och roller, dagens och framtidens smarta städer etc.

Från finansvärlden gav Magnus Borelius från Göteborgs stad en inblick I hur finans- samt miljösektorn tillsammans gjort Göteborg till världens första stad som lanserat gröna obligationer. Detta arbete har inte bara bidragit till att få in ett ansvar och ett hållbarhetstänk för investerare, men också gjort att projekt som bedriver någon sorts hållbar verksamhet ser större möjligheter för finansiering. Utvecklingen har de senaste åren varit explosionsartad och ser I dagsläget en situation med enorm efterfrågan från investerare där gröna obligationer nu blivit en bristvara på marknaden. Detta arbete har fått stor internationell uppmärksamhet och vunnit ett flertal priser, bland annat FNs klimatpris “Momentum for Change”.

En intressant öppen diskussion hölls också, där bland annat Jana Sochor från Chalmers gav insikter kring Ubigos MaaS-pilot i Göteborg, och Mattias Jägerskog från Skjutsgruppen diskuterade hur delningskultur inom transportsektorn kan påverka vårt samhälle och hur vi reser i framtiden.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *