Styrning utav MaaS inom transportekosystemet

Den 1a Januari 2018 markerar ett skifte I styrningspolitik för transportmarknaden då Finland införde en ny transportlag som möjliggör tjänsteleverantörer utav kombinerad mobilitet att introducera sina tjänster på transportmarknaden på ett reglerat och konkurrenskraftigt sätt. Den nya lagen begär att både publika och privata transportaktörer delar med sig utav sin data genom en öppen API. Tanken bakom den nya transportlagen är att befästa den finska regeringen som styrande organ över ekosystemet utav transporttjänster, samt att innovera detta ekosystem genom nya hållbara och digitala tjänster.

Medan resultaten från denna systemarkitektur ivrigt inväntas så pågår en diskussion mellan industriexperter om den styrande rollen över MaaS/KM kan avvika från det finska exemplet, och innehas utav någon annan aktör. Søren Sørensen, nuvarande MaaS ambassadör på SFMCON ApS argumenterar för att MaaS i sin kommande utveckling har ett antal svåra utmaningar att lösa, och att just styrningen för MaaS är den faktor som kan avgöra om denna utveckling kommer att bära eller brista. Bland utmaningarna en MaaS koordinatör kommer att ställas mot finns viljan av tjänsteleverantörer att ansluta sig till plattformen, kommersiella avtal kring kommission mellan koordinatör och tjänsteleverantörer, konsumenters vilja att konvertera sina val utav transport, samt att erbjuda en transporttjänst med frihetsgrad nog att konkurrera med det privata bilägandet. Sørensen argumenterar vidare att styrningen utav MaaS skall fokusera på att skapa ett partnerskap mellan MaaS-tjänster och kollektivtrafik som tillsammans kan erbjuda frihetsgraden som behövs för att konkurrera med privat bilägande, som idag ockuperar 80% utav transportmarknaden. Om inte denna styrning utförs på ett korrekt sätt blir risken att MaaS-tjänster istället konkurrerar med kollektivtrafik och andra liknande tjänster vilket då begränsar användarbasen utav tjänsten till endast 20%, samt skapar rivalitet med aktörer som annars skulle kunna vara partners. Den styrande rollen för MaaS föreslås till exempel att ges en internationell aktör, till exempel The MaaS Alliance, likt flygindustrins internationella styrande organ IATA. Ett sannolikt problem med en sådan systemarkitektur blir då komplexiteten för att koppla samman olika aktörer som redan idag är stor, även om man endast har ett stads- eller regionperspektiv.

Mer om detta kan du läsa här.

MaaS som en del utav boendet kommer till Guldheden, Göteborg

Göteborg har tillsammans med städerna Nice i Frankrike och Utrecht i Nederländerna beviljats 18 miljoner Euro, drygt 175 miljoner kronor, av EU för ett femårigt projekt. Det handlar bland annat om öppna data och att testa klimatsmarta lösningar för energi och hållbara transporter. Trivector är en partner som ska vidareutveckla och implementera mobilitetstjänsten EC2B. Samtidigt bygger Riksbyggen på Guldheden bostadsrättsföreningen Viva, vilket är ett resultat av många års forskning kring hur vi kan bygga, bo och leva så hållbart som möjligt. 132 lägenheter byggs med utgångspunkten att här finns alla ingredienser för att förgylla livet. Kopplat till boendet finns EC2B – easy to B, eller easy to be, som erbjuder ett koncept för transport som tjänst. Det innebär bekväm tillgång till flera olika mobilitetstjänster som kollektivtrafik, bilpool, lånecyklar, hyrbil, taxi etc, allt i samma erbjudande. Detta skapas i samarbete med de bästa befintliga mobilitetstjänsterna. För att få största nytta och genomslag ingår rådgivning, och ett community för medlemmar, som viktiga beståndsdelar i tjänsten. Inflyttning samt lansering av tjänst är planerat till slutet av 2018.

Ny vinkel på MaaS tar form i Finland

Den finska utvecklingsmyndigheten Helsinki Business Hub har sedan 2016 utvecklat en mobilitetsplattform i samarbete med de tre finska städerna Helsingfors, Vantaa samt Espoo, där en pilot är planerad att lanseras under tidigt 2018. Det unika med denna satsning är att denna plattform siktar på att utöver kollektivtrafik från den offentliga sektorn också tillgängliggöra sociala transporttjänster så som skolbussar och transporttjänster för funktionshindrade till allmänheten genom det nya gränssnittet. Tjänsten baseras också på ett standardiserat gränssnitt för de mobilitetstjänsteleverantörer som väljer att ansluta sig, vilket möjliggör i princip vilken aktör som helst att ansluta sig till plattformen även efter den lanserats. Denna utveckling ser Helsinki Business Hub samarbeta med Sitowise, ett företag specialiserat inom lösningar för trafik- och infrastrukturfrågor, Fluidtime som är ett österrikiskt företag specialiserat inom IT-lösningar specifikt för MaaS-system, samt företaget Vinka, som utvecklar nödvändiga algoritmer och optimeringsmotorer. Piloten skall först testas i en stadsdel i staden Vantaa, med planerad utökning till Espoo och Helsingfors med omnejd.

Mer information om projektet kan du hitta på Helsinki Business Hubs hemsida.

Rapport från ITSWC 2017

Ett viktigt event och forum som involverar MaaS, ITSWC-konferensen, hölls i Montreal kring månadsskiftet October-November 2017 och på plats från RISE Viktoria var Per-Erik Holmsberg samt Göran Smith. Följande rapport om utvecklingen kring MaaS och följande tankar och reflektioner är skriven utav Göran Smith.

MaaS-rapport från ITSWC 2017

Årets upplaga av ’Intelligent Transport System World Congress’ (ITSWC) är till enda. Konferensen utspelade sig i Montreal och lockade tusentals forskare, politiker och praktiker från alla världens hörn, dock främst Västeuropa, Nordamerika och Östasien. Temat för året var ’Next Generation Integrated Mobility: Driving Smart Cities’ vilket säkert bidrog till att Mobility as a Service (MaaS) var på så gott som allas läppar. Åtminstone elva sessioner hade MaaS som explicit fokus, men begreppet MaaS dök dessutom upp i alla möjliga presentationer, från de (få) som handlade om cyklars roll i smarta städer till de som t.ex. berörde innovativa operatörsmodeller för anropsstyrd kollektivtrafik. I mina ögon verkade det som att många kände ett behov av att positionera sina presentationer gentemot det förutspådda paradigmskiftet (MaaS), för att framstå som relevanta och framsynta.

Av de länder som representerades i MaaS-diskussionerna (framförallt Sverige, Finland, Österrike, USA, Nya Zeeland; Singapore och Kina) så var det Finländarna som syntes mest. Bland annat så charmade både det finska ministeriet för transport och kommunikation (LVM) och MaaS Global konferensdeltagarna med en kombination av konkreta handlingar och visionära framtidsplaner. Den förstnämnda organisationen valdes dessutom in i konferensens ’hall of fame’ för sitt arbete med att reformera lagstiftningen av det finska transportsystemet. Från svenskt håll var det jag och Pelle som höll låda (gällande MaaS). Pelle förtydligade vad MaaS är genom att beskriva fyra nivåer av integration (länk till artikel), medan jag rapporterade insikter från Västtrafiks ’Request for Information’-process från förra året (länk till artikel).

Avslutningsvis bjuder jag på fem lösryckta tankar som jag noterat i mitt anteckningsblock:

”Customers, customers, customers, customers” – Alex MacKensy-Torres, Toyota research institute

Även om det skiljer sig i huruvida folk använder kund, användare eller resenär som begrepp så är det tydligt att vikten av att möta faktiska behov och krav präglar hela MaaS-debatten. Det är onekligen positiv, men kan det finnas en risk att folk bortser från eventuella konflikter mellan vad som är bäst för en individ och vad som är bäst för samhället?

”It’s too early to choose model” – Sylvain Haon, UITP

Att den offentliga sektorn är en viktig möjliggörare för MaaS rådde det ingen tvekan om under konferensen. Det var vidare många som påpekade att offentliga aktörer borde agera proaktivt och gå i bräschen för MaaS. Däremot skiljde det sig rollfördelningen åt mellan de olika piloterna, och många förutspådde att det kommer att fortsätta så – vilken samarbetsmodell som passar bäst beror på kontext och politiska mål. Framförallt så var det dock många som påpekade att detta inte är så viktigt just nu – det viktigaste är att experimentera och testa för att vi ska lära sig om hur MaaS kan bli verklighet och vad det kan ge för effekter.

”It’s all about openness and interoperability” – Laura Eira, Finnish Ministry of Transport and Communications

Det går inte att frångå att MaaS-entreprenörer, kollektivtrafikaktörer, teknikleverantörer, lagstiftare och forskare verkade rörande överens under konferensen. Öppenhet och interoperabilitet framställs som grundstenar för att få till ett rättvist, kollaborativt och innovativt ekosystem kring MaaS.

”How does it scale down?” – Sami Sahala, Forum Virium Helsinki

Även om många av de piloter och initiativ som visades upp på konferensen fokuserade på städer, så var två sessioner specifikt inriktade på ’rural MaaS’. Frågorna var i allmänhet fler än svaren, men det var tydligt att många ser potential för MaaS att öka kollektivtrafikens effektivitet på landsbygden, och därmed för att antingen trimma offentliga kostnader eller förbättra utbudet.

”How will MaaS impact the flow of subzidies?” – Brendon Hemily, Independent consultant

Hur MaaS kommer att påverka flödet av subventioner och vad implikationerna blir av att blanda subventionerade och icke-subventionerade resor var en fråga som ställdes efter många MaaS-presentationer. Ingen erbjöd något tydligt svar, och det verkar t.ex. som att olika länder har tolkat EUs lagstiftning olika. Ser vi någon potentiell förändring i Sverige?

Vallastaden i Linköping satsar hårt på MaaS

Stadsdelen Vallastaden i Linköping är byggt med ett hållbarhetstänkande som har för avsikt att få nyinflyttade att välja effektiva och hållbara resandemönster redan från start. Kommunen samarbetar aktivt med stadens olika transportaktörer, däribland kollektivtrafiken och olika möjligheter för att hyra fordon såsom bilar och cyklar genom Sunfleets transportplattform, och siktar på att helt befria dess boende från att äga bilar. Nyinflyttade i Vallstaden erbjuds att gratis prova på kollektivtrafiken i området i två veckor, samt ett gratis medlemskap i Sunfleets bilpool i hela fem år. Enligt Östgötatrafiken har detta initiativ tagits emot mycket positivt från både aktörerna inom transportbranschen samt de boende i Vallastaden.

Mer om denna intressanta utveckling kan du läsa i Linköpings kommuns pressrelease.

Forskningsplattform för hållbara transporter på landsbygden drar igång 2018

Västra Götalandsregionen gav i December 2017 besked att de bidrar med 3 miljoner kronor till vad som skall bli en projektplattform för att utveckla och forska kring möjligheterna för hållbara transporter på landsbygden. Detta arbete kan komma att innebära utveckling utav koncept såsom kombinerad mobilitet och MaaS, och tillhörande utmaningar att ställa om perspektivet för sådana tjänster i en ny miljö. Finansieringen för plattformen sträcker sig i detta skede mellan 2018-2020, och kommer att drivas utav RISE Viktoria.

MaaS för turister blir verklighet i Nya Zealand

I slutet på sommaren 2017 lanserade trafikverket i Nya Zealand en plattform för kombinerad mobilitet i Queensland, en stad med ungefär 30,000 invånare som årligen ser ett inflöde utav ungefär 2 miljoner turister, speciellt under vintermånaderna. Appen Choice är främst riktad till dessa turister och ger dem möjligheter att resa med ett flertal olika transportbolag mellan stad och flygplats, samt de närbelägna bergen som är en stor turistattraktion.

 

Transportmöjligheterna i Choice baseras på data från den molnbaserade dataplattformen Satori, som samlar in data från stadens transportbolag i realtid och på så vis ger resenären en effektiv och uppdaterad version utav de bästa transportalternativen. Just nu finns Choice tillgängligt på tre olika språk och endast i Queensland, men en andra fas av projektet väntas komma till Auckland någon gång under nästa år. Syftet med Choice är inte bara att öka tillgängligheten utav mobilitet i Nya Zealand, men också att minska språkbarriärerna och generellt öka turismen i landet. Synnerligen ett intressant perspektiv på MaaS och långsiktiga framtida mål!

 

Mer om Choice och de nya mobilitetstjänsterna kan du hitta på statens officiella hemsida i Nya Zealand.

Finska MaaS Global sprider MaaS till Europa och Asien

Det finska företaget MaaS Global Ltd. har genom sin transportapp ”Whim” lanserat en plattform för kombinerad mobilitet som just nu är live i Helsinki, samt en beta-version lanserad i Birmingham, UK med omnejd. Projekt är också startade för att rulla ut plattformen under 2018 i både Holland och Belgien, i städerna Amsterdam och Antwerp. I somras samlade det finska företaget på sig mer än 14 millioner Euro i investeringspengar för att expandera och sprida sin verksamhet inom kombinerad mobilitet vidare. Det senaste klivet för företaget är en expansion in i den asiatiska marknaden, med en lansering utav plattformen planerad i Singapore under 2018.

 

Whim erbjuder för tillfället resenärer att tillhandla mobilitetstjänster i tre olika paket, som sträcker sig från att betala var resa för sig utan någon fast månadsavgift, till att ha obegränsade resor med alla tillgängliga transportmedel för en fast månadsavgift på 499€.

 

Mer om den finska visionen för kombinerad mobilitet under MaaS Global hittar du på hemsidan för Whim.

Framgångssaga för MaaS i Wien!

Kollektivtrafik-aktören Wiener Linien lanserade i Juni 2017 sin app WienMobil – en viktig pusselbit till att införa en hållbar MaaS-tjänst för hela Wien med omnejd. Appen innehåller inte bara möjligheter till att få tillgång till stadens transportmöjligheter, däribland det breda kollektivtrafiknätet i Wien bestående utav både tunnelbana, spårvagnar & bussar, därtill hyrbilar, taxis, cykelpooler etc., men också information och tillgång till stadens laddstolpar för elbilar samt parkeringsgarage. Det bästa alternativet till dig som resande kan du sedan själv bestämma med avseende på tid, kostnad eller miljöpåverkan – allt uppdaterat i realtid . Sedan lanseringen i somras har appen – och det nya sättet att resa på – fått mycket god respons utav användarna enligt Daniela Wieser, som sitter som projektkoordinator för mobilitet hos Wiener Linien. Vidare hoppas företaget på att nya mobilitetstjänster i framtiden kommer att ersätta privata bilar med ett nätverk utav kollektivt ägda autonoma fordon. Daniela Wieser och Wiener Linien har också samarbetat med den internationella föreningen för kollektivtrafik, UTIP, kring MaaS och framtidens mobilitetstjänster, som också skrivit en artikel kring utvecklingen utav MaaS i Wien som du kan läsa här.