Rapport från ITSWC 2017

Ett viktigt event och forum som involverar MaaS, ITSWC-konferensen, hölls i Montreal kring månadsskiftet October-November 2017 och på plats från RISE Viktoria var Per-Erik Holmsberg samt Göran Smith. Följande rapport om utvecklingen kring MaaS och följande tankar och reflektioner är skriven utav Göran Smith.

MaaS-rapport från ITSWC 2017

Årets upplaga av ’Intelligent Transport System World Congress’ (ITSWC) är till enda. Konferensen utspelade sig i Montreal och lockade tusentals forskare, politiker och praktiker från alla världens hörn, dock främst Västeuropa, Nordamerika och Östasien. Temat för året var ’Next Generation Integrated Mobility: Driving Smart Cities’ vilket säkert bidrog till att Mobility as a Service (MaaS) var på så gott som allas läppar. Åtminstone elva sessioner hade MaaS som explicit fokus, men begreppet MaaS dök dessutom upp i alla möjliga presentationer, från de (få) som handlade om cyklars roll i smarta städer till de som t.ex. berörde innovativa operatörsmodeller för anropsstyrd kollektivtrafik. I mina ögon verkade det som att många kände ett behov av att positionera sina presentationer gentemot det förutspådda paradigmskiftet (MaaS), för att framstå som relevanta och framsynta.

Av de länder som representerades i MaaS-diskussionerna (framförallt Sverige, Finland, Österrike, USA, Nya Zeeland; Singapore och Kina) så var det Finländarna som syntes mest. Bland annat så charmade både det finska ministeriet för transport och kommunikation (LVM) och MaaS Global konferensdeltagarna med en kombination av konkreta handlingar och visionära framtidsplaner. Den förstnämnda organisationen valdes dessutom in i konferensens ’hall of fame’ för sitt arbete med att reformera lagstiftningen av det finska transportsystemet. Från svenskt håll var det jag och Pelle som höll låda (gällande MaaS). Pelle förtydligade vad MaaS är genom att beskriva fyra nivåer av integration (länk till artikel), medan jag rapporterade insikter från Västtrafiks ’Request for Information’-process från förra året (länk till artikel).

Avslutningsvis bjuder jag på fem lösryckta tankar som jag noterat i mitt anteckningsblock:

”Customers, customers, customers, customers” – Alex MacKensy-Torres, Toyota research institute

Även om det skiljer sig i huruvida folk använder kund, användare eller resenär som begrepp så är det tydligt att vikten av att möta faktiska behov och krav präglar hela MaaS-debatten. Det är onekligen positiv, men kan det finnas en risk att folk bortser från eventuella konflikter mellan vad som är bäst för en individ och vad som är bäst för samhället?

”It’s too early to choose model” – Sylvain Haon, UITP

Att den offentliga sektorn är en viktig möjliggörare för MaaS rådde det ingen tvekan om under konferensen. Det var vidare många som påpekade att offentliga aktörer borde agera proaktivt och gå i bräschen för MaaS. Däremot skiljde det sig rollfördelningen åt mellan de olika piloterna, och många förutspådde att det kommer att fortsätta så – vilken samarbetsmodell som passar bäst beror på kontext och politiska mål. Framförallt så var det dock många som påpekade att detta inte är så viktigt just nu – det viktigaste är att experimentera och testa för att vi ska lära sig om hur MaaS kan bli verklighet och vad det kan ge för effekter.

”It’s all about openness and interoperability” – Laura Eira, Finnish Ministry of Transport and Communications

Det går inte att frångå att MaaS-entreprenörer, kollektivtrafikaktörer, teknikleverantörer, lagstiftare och forskare verkade rörande överens under konferensen. Öppenhet och interoperabilitet framställs som grundstenar för att få till ett rättvist, kollaborativt och innovativt ekosystem kring MaaS.

”How does it scale down?” – Sami Sahala, Forum Virium Helsinki

Även om många av de piloter och initiativ som visades upp på konferensen fokuserade på städer, så var två sessioner specifikt inriktade på ’rural MaaS’. Frågorna var i allmänhet fler än svaren, men det var tydligt att många ser potential för MaaS att öka kollektivtrafikens effektivitet på landsbygden, och därmed för att antingen trimma offentliga kostnader eller förbättra utbudet.

”How will MaaS impact the flow of subzidies?” – Brendon Hemily, Independent consultant

Hur MaaS kommer att påverka flödet av subventioner och vad implikationerna blir av att blanda subventionerade och icke-subventionerade resor var en fråga som ställdes efter många MaaS-presentationer. Ingen erbjöd något tydligt svar, och det verkar t.ex. som att olika länder har tolkat EUs lagstiftning olika. Ser vi någon potentiell förändring i Sverige?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *