KTH ger inblick i hur MaaS genom boendet förändrar resvanor

Forskare vid KTH har tillsammans med Trafikutredningsbyrån har publicerat en artikel som jämför resvanor hos boende i lägenheter med låga p-tal samt tillhörande delningstjänster för mobilitet. De undersöker bland annat hur resmönster och val av transporttjänst förändras när boendes möjligheter att parkera bilar byts ut mot tillgång till delade fordon av olika slag.

Hela artikeln kan du läsa här!

 

 

Photo by Luke Stackpoole on Unsplash

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *