Skånetrafiken, Movia, Kolumbus och Ruter bjuder in till dialogkonferens om samåkning och bildelning 15:e Juni

Nordiskt samarbete för att bättre förstå hur samåkning och bildelning kan bidra till kollektivtrafiken. Ta chansen att delta i denna web-konferens. Sista anmälan är den 12:e Juni

———————————–

 

Invitation

 

Dialogue Conference about Ridesharing/Carpooling

 

Date:  15.06.2020

Time: 0830 – 1200 (CET)

Where: Teams meeting (The conference will be held in English)

 

 

People desire to move freely, and it must be easy to do so. The Nordic PTAs (Public Transport Authorities), play a central role in providing and promoting shared and combined mobility for all. The combination and integration of public transport and ridesharing/carpooling are key components to provide more and better mobility for all.

 

It is traditionally in PTAs operation to source the services and products needed to deliver the value intended. Traditionally this has been sourcing busses, drivers and the like. This is already happening and will continue to change in the future with new services and products.

 

Target audience

The target audience for this dialogue conference is current and future mobility actors in ridesharing and carpooling. We hope to see providers, operators, companies connecting trusted drivers with ride searching passengers and other companies working within this domain. Established companies, start-ups and innovators are all welcome to attend the dialogue conference.

 

Purpose

We want to gain insight and share information and thoughts about the trends specifically within ridesharing and carpooling, as well as the mobility market in general.

 

The conference will help us to identify opportunities, so we can meet our customer’s current and future mobility needs and ensure sustainable mobility solutions in the Nordic countries. We want to meet with various players in the ridesharing and carpooling market and discuss opportunities and future solutions. Further discussions and one-to-one meetings will be possible.

 

Background

We have high ambitions in meeting the mobility needs of the population and companies. This must be done together with partners in the domain. We must provide current and future residents with sustainable mobility solutions. This includes full transport mix of the users with healthy and active transport modes. Our strategies are to meet the increasing demand of public transportation in urban and rural areas by introducing new collaborations combining new solutions and public transport services. We must enable citizens to roam freely, offering a wide variety of mobility solutions suited to their needs while we are ensuring a sustainable growth in our communities.

 

We have insight in how trends such as urbanization, digitalization and individualization affect the mobility market. We wish to see public transportation in a larger perspective, as we believe that the rapidly growing sharing-economy will have a positive impact in addressing the challenges of sustainable community growth. Future solutions must be developed that combine mass transportation with individual, tailor-made solutions. A tight and flexible network of integrated mobility solutions, offering a comprehensive and, for the traveler, seamless mobility is the goal. A key factor in achieving such ambitious goals is good collaboration with other mobility actors in the market.

 

Presenting Ridesharing/Carpooling solutions

Organizations that have relevant products or services they wish to present can make their interest known to Ruter, Cecilie Færden, mail: cecilie.farden@ruter.no, by 12.06.2020 at 0900 (CET).

 

The organizers reserve the right to select the organizations that will be given a timeslot to present their product. This is due to the total time allocated for the conference. All presentations must be handed in to the organizers and will be shared with all participants after the conference.

 

Other participants

This is for organizations with a keen interest in ridesharing/carpooling. As participant from other interest groups, i.e. other PTAs and municipalities can attend and will receive all presentations and further material after the conference.

 

Registration

We request registration of all participants. Registration and questions can be addressed to Ruter, Cecilie Færden, mail: cecilie.farden@ruter.no. Entries must be registered by 12.06.2020 at 0900 (CET) and must contain company name, name and e-mail address. When registered, you will receive an invitation containing a link to Teams.

 

Preliminary program:

0830 -12.00: Program:

 • Welcome, purpose of the conference
 • Mobility strategies for the Nordic PTAs
 • Prepared presentations by participants (max 15 minutes, depending on the number of participants):
  • Company presentation (short)
  • What opportunities do you see to reach sustainable mobility?
  • What is your vision for ridesharing and carpooling within our market areas?
  • Thoughts on Public-Private Partnership (PPP), collaboration with PTAs, solution integration and data exchange.
 • Further dialogue/information exchange, as well as procedures for possible announcement of competitions for services PTAs’ needs.
 • Summary and questions

 

A written report and documentation from the meeting will be prepared, and publicly available on 26th June.

 

Further process after the dialogue conference

Following the conference, the Nordic PTA might have specific questions to the organizations. If this becomes applicable, questions will be sent by 19.06.2020. The answers should be sent by e-mail to: cecilie.farden@ruter.no by 25.06.2020 and we require company name, name and e-mail address.

 

Welcome!

Intensiv rapport-vår inom området Mobilitet

Som Ni kanske sett i tidigare nyhet så släpptes bilpoolsutredningen , eller Mortorfodonspooler som den kallas i sitt slutbetänkande. Utredningen innehåll något färre positiva förslag än vad bilpoolsbranschen  och vi hade hoppats på. Till exempel förselogs ingen sänkt moms på bil-poolstjänster, och s.k peer-2-peer uthyrning togs inte med. Från ett färdplansperspektiv kom ändå en av de viktigaste frågorna med i förslagen, nämligen möjligheten för kommuner att avsätta parkeringsplatser på ”s.k allmän platsmark” för motorfordonspooler. Detta tycker vi var ett bra steg framåt och kommer möjliggöra för kommuner att själva förbättra föutsättningarna för de tjänster som är en av hörnstenarna i mobilitet-som-tjänst.

Här kan du läsa om Motorfordonspooler-utredningen:
http://www.sou.gov.se/wp-content/uploads/2020/04/SOU-2020_22_webb.pdf

I April äverlämnades även utredningen om ett Nationellt biljettsystem av den särksilde utredaren Gerhard Wennerström. Även om utredningen primärt fokuserade på hur ett biljettsystem för hela Sverige skall utformas så adresserade den även en av det vest centrala frågorna i färdplanen – hur tredjepartsaktörer skall kunna få tillgång till och sälja kollektivtrafikens biljetter i sina tjänster. Några av förslagen i utredningen:
-EN nationell infrastruktur för bl.a biljetter där det är obligatoriskt för regionala kollektivtrafikmyndigheter att ansluta sig, oc hfrivilligt för privata kollektivtrafikaktörer.
– EN nationell åtkomstpunkt för trejepartsförsäljning av kollektivtrafikens biljetter (på plats under 2022- alla anslutan 2023)
– ÖKAD tillgång av öppna data för tredjepartsutvecklare
– ”Sverigebiljett” , dvs månadsbiljett som gälelr i hela landet.

Förslaget som innehåller yttlerigare förslag om genomförande och ansvar kan läsas i sin helhet här:

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2020/04/sou-202025/

 

Även Trafikverket fick ju under 2019 ett särskilt uppdrag inom området mobilitet som tjänst av regeringen. Uppfraget är tvåfallt, där den ena delen avser en förstudie på en gemensam åtkomstpunkt för kombinerad mobilitet, och den andra avser ett demonstrationsporjekt för hur en bytespunkt för kombinerade mobilitetstjänster kan utföras.
Trafikverket överlämnade sin första delrapport i slutet av mars och har i denna indikerat några ställningstagande som har betydelse för arbetet framåt:

Ur rapporten”

Statens förhållning till gemensam åtkomstpunkt:
 Stödja och förbättra den nationella biljett- och betalstandarden Vilka exakta lösningar och insatser som ger effekt kommer staten att
diskutera med berörda parter. Det kan vara fråga om resurs- och
kompetensaspekter eller andra typer av insatser.
 Ökad kunskap om kundbehov och samhällseffekter Ur ett samhällsperpektiv finns det ett behov av att med bättre data
identifiera möjliga samhällseffekter och konkretisera kundbehov. Här
kan det vara fråga om djupstudier, kundfokusgrupper eller andra
former av effekt- och kundbehovsanalyser. Andra möjliga insatser kan
vara att göra resenärer och bilister mer medvetna om kombinerade
mobilitetstjänster.
 Bidrag till policy och regelverk kommer att behövas för området
generellt När det gäller gemensam åtkomstpunkt bedöms inte policy och
regelverk ge någon effekt. Staten kan däremot förorda användning av
standarder.
 Bidra till framtagande av en gemensam målbild inom ekosystemet
och vilka samhällseffekter som bör eftersträvas Aktörerna behöver i samverkan definiera ett gemensamt mål för hur
de tillsammans kan bidra till bredare användning av kombinerade
mobilitetstjänster och därmed uppnå identifierade, önskvärda effekter.
Behovet är uttalat från aktörerna.

VI hoppas kunna dyka djupare i dessa tre utrefningar i ett webb-meetup efter sommaren.

MaaS-tjänst i Stockholm lägger till egen cykel i sitt utbud

Kunder till den Stockholmsbaserade MaaS-tjänsten Ubigo, har i veckan fått möjlighet att anmäla intresse för att prenumerera på en egen cykel som en del av abbonemanget. Företaget anger i sin kommunikation med kunderna att detta är ett försök, men om intresset finns så kommer detta kunna bli en permanent tjänst i abbonnemanget.

Att cykel är en viktig del av MaaS-tjänster har många aktörer identifierat, och ofta innefattas t.ex offentliga cykelpooler i erbjudanden. Detta med en cykel på abbonemang, blir ett spännande tillskott i MaaS-erbjudandet, och det skall bli intressant att få höra hur stort intresset är bland Ubigos kunder.’

Bilpoolsutredningen slår ett slag för parkeringsplatser – efterlängtat förslag

För alla oss som väntat, var det välkommet att bilpoolsutredningen äntligen lämnade sitt förslag. Resultatet är ett förslag om lag för motorfordonspooler med en tillhörande definition.

En av de frågor som KOMPIS förmedlat till utredningen, har berört städernas möjlighet för bil-poolsparkeringar, något som utredningen glädjande nog föreslår :

”Utredningen föreslår att kommunerna ska ges möjlighet att genom
lokala trafikföreskrifter reservera parkeringsplatser för delningsfordon
på allmän platsmark. Förslaget genomförs genom ändringar i trafikförordningen (1998:1276).”

 

Branschen hade hoppats på sänkt moms för bilpooler, men detta avvisas i förslaget. Detta får ändå ses som ett steg framåt för bilpoolen som en viktig komponent i MaaS, med möjligheten för städerna att själva tillåta tillväxt av delad mobilitet på sina gator.

Läs utredningsförslaget här:

https://data.riksdagen.se/fil/4EABF48F-A7CA-43C1-9055-96B3FBCC58A8

Dags för KOMPIS Meetup nummer 8 – På webben. 2:e Juni via Webinar


Kompis MeetUp nummer 8

Efter en utmanande vår, kom vi fram till att vi ändå måste hålla ett MeetUp även innan sommaren. Denna gång blir det dock digitalt vi träffas. Inte lika enkelt med mingel och after work, men ändå ett bra tillfälle att uppdatera oss alla på vad som händer inom området MaaS och kombinerad mobilitet.

Vår vana trogen så genomför vi det självklart tillsammans med Challenge from Sweden och Trafikverket.

Denna gång genomförs MeetUp i digital form. De fyra stora  marknadsintroduktionsprojekt som kommut ut ur hallenge from Sweden kommer att presentera vad som händer i dessa.. Vi kommer även att få höra vad som händer inom övriga projekt och piloter i Sverige, och med ett särskilt fokus på hur mobilitetstjänsterna och projektet övervintrar Corona.

Några punkter som kommer beröras:

 • Hur kan nya affärsmodeller se ut för MaaS-lösningar i medelstora städer och på landsbygd?
 • Hur upphandlar flera behovsägare gemensamma mobilitetstjänster?
 • Hur ser den övergripande utvecklingen ut i Sverige av hållbara kombinerade mobilitetstjänster?
 • Hur reagerar olika mobilitetstjänster på corona-pandemin?

Anmäl dig här!

Plats: Webinarie (Skype for Business)

Tid: 8.45-12.00, 2 juni 2020

Agenda:

 • Hur påverkades mobiliteten och mobilitetstjänsterna under corona-pandemin? (8.45-9.00) Jesper Johansson, Sustainable Mobility Challenge
 • Den nationella färdplanen och KOMPIS (9.00-9.15) Steven Sarasini, RISE
 • Vad händer inom Sustainable Mobility Challenge?
  • Status (9.15-9.30) Jesper Johansson, Sustainable Mobility Challenge
  • Marknadsintroduktionsprojekt
   • Linköpings-MaaS (9.30-9.50) Sandra Viktor, Linköpings kommun
   • MaaS i Skåne (9.50-10.10) Anders Nilsson, Innovation Skåne/Mårten Rignell, Skånetrafiken
  • Paus (10.10-10.25)
   • Mo-Jo (10.25-10.45) Lennart Persson, EC2B
   • Resvana (10.45-11.05) Ola Rynge, Nudgd
 • Trafikverket (11.05-11.20) Clas Roberg, Trafikverket
 • Vad händer på andra ställen i Sverige/Open Mic? (11.20-12.00)
  • Presentation från olika projekt/tjänsteleverantörer – 5 min per presentation
   • KomILand: Åsa Hult, IVL/Magnus Fredricson, Skaraborgs Kommunalförbund
   • LIMA: Sofia Löfstrand, Lindholmen Science Park
   • FIA Smart Driving Challenge: Tina Thörner, FIA
   • UbiGo: Hicham Lahrnimi
   • Bzzt: Sven Wolf
   • Move About: Mikael Kilter
   • GoRide: Markus Östlund

Trevlig Valborg och glöm inte att hålla avståndet!

Vad händer med vårens KOMPIS MeetUp?

Många har frågat och undrat vad som händer med vårens Kompis MeetUp så här i Corona-tider.
Naturligvis måste vi tänka om vad det gäller detta och tänka nytt – och det har vi gjort.

Tillsammans med Challenge from Sweden tänker vi oss anordna ett webb-baserat MeetUp i början av Juni. Håll utkik efter datum här eller i din maillåda om du har registrerat dig för KOMPIS nyhetsbrev eller med i CFS maillista.

Stay safe – håll distans. Så hörs vi i Juni!

MaaS Policyrapport – nu på englska

Den rapport som publicerades av RISE på KOMPIS-siten i november 2019, har efterfrågats av många på engelska. Nu är den översatt och publiceras här för spridning till MaaS-kollegor runt om i Europa och världen.


In November 2019, the RISE published a report on MaaS regulatory and policy implications. This report has now been translated to english and is free to distribute to MaaS colleagues inside and outside Sweden.


Regulatory frameworksand policies related to MaaS (english edition)

MaaS en del av EU’s green new deal

I dagarna presenterade den Europeiska kommissionen sin färdplan för vad de kallar The Green New Deal for Europe, en kommande plan som har som mål att ”återförena ekonomin med vår planet”. Färdplanen innehåller flera nya och ambitiösa mål kring klimat, miljö och ekonomi, där ett av dessa är fokuserat mot MaaS. Kommissionen säger explicit att de vill stödja utvecklingen och implementeringen av kombinerade mobilitetstjänster, bland annat genom innovationsbyrån Connecting Europe Facility. Färdplanen är än så länge lagd som ett förslag från kommissionen och behöver härnäst röstas igenom av EUs medlemsländer. Värt att nämna är UITP, Europas kollektivtrafikmyndighet publikt sagt att de stöttar förslaget och är beredda att bidra fullt ut mot de nya målen.

 

Hela kommissionens förslag kan du läsa här!

 

 

Photo by Christian Wiediger on Unsplash

KTH ger inblick i hur MaaS genom boendet förändrar resvanor

Forskare vid KTH har tillsammans med Trafikutredningsbyrån har publicerat en artikel som jämför resvanor hos boende i lägenheter med låga p-tal samt tillhörande delningstjänster för mobilitet. De undersöker bland annat hur resmönster och val av transporttjänst förändras när boendes möjligheter att parkera bilar byts ut mot tillgång till delade fordon av olika slag.

Hela artikeln kan du läsa här!

 

 

Photo by Luke Stackpoole on Unsplash

RISE publicerar rapport kring policyområden för MaaS

Inom ramen för KOMPIS har RISE gjort en genomlysning av de policy- och regelverksområden som har bäring på MaaS. I rapporten, som är en kartläggning över hur juridiken påverkar kombinerad mobilitet som tjänst, inventerashinder och möjligheter tillsammans med en sammanfattning av frågeställningarna, pågående regelverksarbete och även pågående projekt och initiativ med beröring på dessa. Hela rapporten kan du läsa här!

 

Rapporten kommer kort att presenteras på kommande KOMPIS MeetUp den 15:e November!

 

Photo by Lukas from Pexels.