KOMPIS Meetup 2 i Göteborg

Den 15:e November gick KOMPIS Meetup 2 av stapeln på Clarion Post Hotel i Göteborg! Totalt samlades över 60 gäster från över 50 olika organisationer på träffen som bjöd på intressanta presentationer, projektuppdateringar samt open-mic framträdanden från forskningsinstitut, akademi, industri, frilanskonsulter samt studenter inom mobilitet och transport.

Bland presentationerna såg vi bland annat SJs innovationsplattform SJ labs, som siktar på att ta fram nya funktionaliteter och finesser inom transporten genom att involvera kunderna i teststadiet för nya idéer och funktioner. En nyhet i plattformen som tillkännagavs på KOMPIS Meetup 2 var tjänsten ”Anslutningsguiden”, ett verktyg för att förenkla resan de sista kilometrarna i nya städer för resenärer genom att visa relevanta reseanslutningar, tidtabeller samt information kring service och butiker på stationen.

Två intressanta nyheter från kollektivtrafiken kom i form av att både Västtrafik och Trafikförvaltningen på SLL planerar på att integrera tredjeparts-försäljning utav kollektivtrafikbiljetter i deras plattformar, planerat att lanseras i Västra Götalandsregionen i April 2018, samt i Stockholm med omnejd i September 2018.

En unik presentation gavs också utav tre studenter, Abel Fessehaye, Mario Jergees och Noel Tesfalidet från Rudbecksskolan, kring deras projektarbete inom kombinerad mobilitet. Studenterna har använt sig utav intervjuer och enkäter för att ta reda på möjligheterna för hållbara transporter inom Stockholmsområdet, och presenterade deras arbete med ett väldigt uppskattat och värdefullt fokus på framtidens resemönster och möjligheter för ungdomar.

MaaS för turister blir verklighet i Nya Zealand

I slutet på sommaren 2017 lanserade trafikverket i Nya Zealand en plattform för kombinerad mobilitet i Queensland, en stad med ungefär 30,000 invånare som årligen ser ett inflöde utav ungefär 2 miljoner turister, speciellt under vintermånaderna. Appen Choice är främst riktad till dessa turister och ger dem möjligheter att resa med ett flertal olika transportbolag mellan stad och flygplats, samt de närbelägna bergen som är en stor turistattraktion.

 

Transportmöjligheterna i Choice baseras på data från den molnbaserade dataplattformen Satori, som samlar in data från stadens transportbolag i realtid och på så vis ger resenären en effektiv och uppdaterad version utav de bästa transportalternativen. Just nu finns Choice tillgängligt på tre olika språk och endast i Queensland, men en andra fas av projektet väntas komma till Auckland någon gång under nästa år. Syftet med Choice är inte bara att öka tillgängligheten utav mobilitet i Nya Zealand, men också att minska språkbarriärerna och generellt öka turismen i landet. Synnerligen ett intressant perspektiv på MaaS och långsiktiga framtida mål!

 

Mer om Choice och de nya mobilitetstjänsterna kan du hitta på statens officiella hemsida i Nya Zealand.

Finska MaaS Global sprider MaaS till Europa och Asien

Det finska företaget MaaS Global Ltd. har genom sin transportapp ”Whim” lanserat en plattform för kombinerad mobilitet som just nu är live i Helsinki, samt en beta-version lanserad i Birmingham, UK med omnejd. Projekt är också startade för att rulla ut plattformen under 2018 i både Holland och Belgien, i städerna Amsterdam och Antwerp. I somras samlade det finska företaget på sig mer än 14 millioner Euro i investeringspengar för att expandera och sprida sin verksamhet inom kombinerad mobilitet vidare. Det senaste klivet för företaget är en expansion in i den asiatiska marknaden, med en lansering utav plattformen planerad i Singapore under 2018.

 

Whim erbjuder för tillfället resenärer att tillhandla mobilitetstjänster i tre olika paket, som sträcker sig från att betala var resa för sig utan någon fast månadsavgift, till att ha obegränsade resor med alla tillgängliga transportmedel för en fast månadsavgift på 499€.

 

Mer om den finska visionen för kombinerad mobilitet under MaaS Global hittar du på hemsidan för Whim.

MaaS-tjänster och dess hållbarhet

En del i KOMPIS arbete för att stödja färdplanen mot hållbara MaaS-tjänster är att ta fram en metod och ett ramverk med KPI:er för att utvärdera effekterna. Vi gör det för att förstå om och hur MaaS-tjänster bidrar till hållbart resande, men också för att vi KOMPISar ska bygga kunskap om vilka typer av tjänster som fungerar bra och vilka som behöver ses om. Genom att använda ett gemensam ramverk för utvärderingar bygger vi även kunskap för beslutsfattare om vilka förutsättningar som behövs för att MaaS-tjänster ska bli framgångsrika i framtiden.

 

Metoder och mätetal (KPI:er) för att utvärdera effekterna av MaaS-tjänster inom ramen för KOMPIS tas fram av forskare från KTH, Chalmers och RISE, ett arbete som nu startats upp. Under vintern 2018 räknar forskarna med att ha en första iteration klar. Målet är att effekt-utvärderingen ska ta hänsyn till miljömässiga, ekonomiska och sociala aspekter från perspektiven individ, organisation samt samhälle.

Framgångssaga för MaaS i Wien!

Kollektivtrafik-aktören Wiener Linien lanserade i Juni 2017 sin app WienMobil – en viktig pusselbit till att införa en hållbar MaaS-tjänst för hela Wien med omnejd. Appen innehåller inte bara möjligheter till att få tillgång till stadens transportmöjligheter, däribland det breda kollektivtrafiknätet i Wien bestående utav både tunnelbana, spårvagnar & bussar, därtill hyrbilar, taxis, cykelpooler etc., men också information och tillgång till stadens laddstolpar för elbilar samt parkeringsgarage. Det bästa alternativet till dig som resande kan du sedan själv bestämma med avseende på tid, kostnad eller miljöpåverkan – allt uppdaterat i realtid . Sedan lanseringen i somras har appen – och det nya sättet att resa på – fått mycket god respons utav användarna enligt Daniela Wieser, som sitter som projektkoordinator för mobilitet hos Wiener Linien. Vidare hoppas företaget på att nya mobilitetstjänster i framtiden kommer att ersätta privata bilar med ett nätverk utav kollektivt ägda autonoma fordon. Daniela Wieser och Wiener Linien har också samarbetat med den internationella föreningen för kollektivtrafik, UTIP, kring MaaS och framtidens mobilitetstjänster, som också skrivit en artikel kring utvecklingen utav MaaS i Wien som du kan läsa här.

Islossning för 3:e partsförsäljning i kollektivtrafiken?

Under KOMPIS 2:a Meetup den 15:e November i Göteborg tillkännagav Västtrafik att de satsar på April 2018 som tidpunkten då tredjepartsaktörer kan få sälja kollektivtrafikbiljetter digitalt i Västra Götalandsregionen. Motsvarande tidpunkt för SLL och Stockholmsområdet uppgavs av SLL till September 2018. Glädjande nyheter att det finns tydliga tidsplaner för detta hos kollektivtrafiken tycker KOMPIS!