MaaS-tjänster och dess hållbarhet

En del i KOMPIS arbete för att stödja färdplanen mot hållbara MaaS-tjänster är att ta fram en metod och ett ramverk med KPI:er för att utvärdera effekterna. Vi gör det för att förstå om och hur MaaS-tjänster bidrar till hållbart resande, men också för att vi KOMPISar ska bygga kunskap om vilka typer av tjänster som fungerar bra och vilka som behöver ses om. Genom att använda ett gemensam ramverk för utvärderingar bygger vi även kunskap för beslutsfattare om vilka förutsättningar som behövs för att MaaS-tjänster ska bli framgångsrika i framtiden.

 

Metoder och mätetal (KPI:er) för att utvärdera effekterna av MaaS-tjänster inom ramen för KOMPIS tas fram av forskare från KTH, Chalmers och RISE, ett arbete som nu startats upp. Under vintern 2018 räknar forskarna med att ha en första iteration klar. Målet är att effekt-utvärderingen ska ta hänsyn till miljömässiga, ekonomiska och sociala aspekter från perspektiven individ, organisation samt samhälle.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *