Bilpoolsutredningen slår ett slag för parkeringsplatser – efterlängtat förslag

För alla oss som väntat, var det välkommet att bilpoolsutredningen äntligen lämnade sitt förslag. Resultatet är ett förslag om lag för motorfordonspooler med en tillhörande definition.

En av de frågor som KOMPIS förmedlat till utredningen, har berört städernas möjlighet för bil-poolsparkeringar, något som utredningen glädjande nog föreslår :

”Utredningen föreslår att kommunerna ska ges möjlighet att genom
lokala trafikföreskrifter reservera parkeringsplatser för delningsfordon
på allmän platsmark. Förslaget genomförs genom ändringar i trafikförordningen (1998:1276).”

 

Branschen hade hoppats på sänkt moms för bilpooler, men detta avvisas i förslaget. Detta får ändå ses som ett steg framåt för bilpoolen som en viktig komponent i MaaS, med möjligheten för städerna att själva tillåta tillväxt av delad mobilitet på sina gator.

Läs utredningsförslaget här:

https://data.riksdagen.se/fil/4EABF48F-A7CA-43C1-9055-96B3FBCC58A8

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *