Vad händer med vårens KOMPIS MeetUp?

Många har frågat och undrat vad som händer med vårens Kompis MeetUp så här i Corona-tider.
Naturligvis måste vi tänka om vad det gäller detta och tänka nytt – och det har vi gjort.

Tillsammans med Challenge from Sweden tänker vi oss anordna ett webb-baserat MeetUp i början av Juni. Håll utkik efter datum här eller i din maillåda om du har registrerat dig för KOMPIS nyhetsbrev eller med i CFS maillista.

Stay safe – håll distans. Så hörs vi i Juni!

MaaS en del av EU’s green new deal

I dagarna presenterade den Europeiska kommissionen sin färdplan för vad de kallar The Green New Deal for Europe, en kommande plan som har som mål att ”återförena ekonomin med vår planet”. Färdplanen innehåller flera nya och ambitiösa mål kring klimat, miljö och ekonomi, där ett av dessa är fokuserat mot MaaS. Kommissionen säger explicit att de vill stödja utvecklingen och implementeringen av kombinerade mobilitetstjänster, bland annat genom innovationsbyrån Connecting Europe Facility. Färdplanen är än så länge lagd som ett förslag från kommissionen och behöver härnäst röstas igenom av EUs medlemsländer. Värt att nämna är UITP, Europas kollektivtrafikmyndighet publikt sagt att de stöttar förslaget och är beredda att bidra fullt ut mot de nya målen.

 

Hela kommissionens förslag kan du läsa här!

 

 

Photo by Christian Wiediger on Unsplash

KTH ger inblick i hur MaaS genom boendet förändrar resvanor

Forskare vid KTH har tillsammans med Trafikutredningsbyrån har publicerat en artikel som jämför resvanor hos boende i lägenheter med låga p-tal samt tillhörande delningstjänster för mobilitet. De undersöker bland annat hur resmönster och val av transporttjänst förändras när boendes möjligheter att parkera bilar byts ut mot tillgång till delade fordon av olika slag.

Hela artikeln kan du läsa här!

 

 

Photo by Luke Stackpoole on Unsplash

Internationell MaaS-plattform skapas i norden

Ett konsortium med finska MaaS-leverantören Kyyti spetsen har tagit initiativet till att skapa en internationell MaaS-plattform som siktar på att leverera mobilitetslösningar över landsgränser med start i norden. Likt hur roaming för mobiltelefoni-tjänster enats under EU hoppas Kyyti med NMIP-projektet (Nordic Mobility Innovation Platform) leverera en samlad marknadsplats för mobilitetstjänster för kunder från flera olika länder. Ytterligare deltagare i projektet är nordiska ITS-organisatörer, Region Huvudstaden i Danmark, Svenska MaaS-leverantören UbiGo, och forskningspartners RISE och norska TØI.

 

Mer om projektet och plattformen kan du läsa här!

 

 

Photo by Guilherme Stecanella on Unsplash

Uber siktar på att bli ”vardagens operativsystem”

Uber har nyligen tillkännagjort ett antal stora förändringar i deras app och hur de i framtiden ska leverera transportmöjligheter till deras användare. Bland annat har de nu integrerat nya transportalternativ såsom kollektivtrafik, cykelpooler, e-scootrar etc. vid sidan av sin centrala ride-hailing tjänst, vilket betyder att du som användare nu kommer få upp alla dessa tjänster som alternativ när du söker efter sätt att transportera dig på. I samma veva integrerar de även andra sekundära mobilitetstjänster, såsom Uber Eats, till en och samma centrala app. Enligt Uber själva är detta ett steg mot att bli ett ”operativsystem för vardagen”.

Mer om Ubers nya mobilitetstjänster kan du läsa här!

 

Photo by Humphrey Muleba on Unsplash

Nio sätt städer kan öka potentialen av delade transporttjänster

Den amerikanska intresseorganisationen Frontier Group har tagit en närmare titt på hur nya delade mobilitetstjänster samspelar med städer, lokalpolitik och framtidsmål. I sin analys presenterar de nio avgörande strategier som städer bör inkorporera för att hitta en lyckad väg framåt för sina medborgare i framtidens mobilitetssystem, där de snuddar på allt mellan praktiska problem som parkeringsplatser och stadsytor till hur mål, policy och piloter bör vara utformade för att tackla dagens och morgondagens transportutmaningar.

 

Den fullständiga artikeln med alla ingående strategier och tillhörande analys kan du hitta här.

 

Photo by Louis Lo on Unsplash

MaaS Mobility Broker sökes i Dencity projektet!

Förvaltnings AB Framtiden har i samarbete med RISE för avsikt att upphandla en Mobility Broker. Mobility broker definieras i projektet som en tjänst som beställs av fastighetsägaren för att tillhandahålla anpassade mobilitetstjänster för hyresgästerna.

Upphandlingsformen är direktupphandling och den kommer preliminärt att genomföras under hösten 2019. Projektets löptid sträcker sig till årsskiftet 20/21. Uppdragstiden är därmed cirka ett år.

 

Uppdragsbeskrivning:

Mobility Broker (MB) ska erbjuda och administrera mobilitetstjänster för beställarens hyresgäster i ett specifikt identifierat pilotområde omfattande cirka 1400 hyresgäster och 808 lägenheter i Göteborg. MB har ansvar gentemot hyresgäst, mobilitetstjänsteleverantörer och fastighetsägaren.

Inom ramen för uppdraget är Mobility Broker ansvarig för att:

  • Introducera en MaaS-tjänst* till hyresgästerna i pilotområdet. Detta innebär att beskriva hur MaaS-tjänsten fungerar och förklara hur MaaS-tjänsten kan uppfylla hyresgästernas MB ska även samordna de mobilitetstjänster som paketeras i erbjudandet genom att kontraktera lämpliga tjänsteleverantörer för introduktionstillfällen och prova-på-månad.
  • Anordna introduktionstillfällen och kampanjer för pilotområdets hyresgäster för att introducera dem för de tjänster som kommer att ingå i erbjudandet av MaaS-tjänsten.
  • Anordna en ”prova på-månad” för hyresgäster att prova MaaS-tjänst i verkligheten. Erbjudandet ska upplevas som en MaaS-tjänst (kombinerad mobilitet) och inte som enskilda fordonspooler.
  • Leverera en mobilitetsrapport som utvärderar arbetet under avtalsperioden, vilken ska omfatta exempelvis kundnöjdhet under prova på-månaden och hyresgästernas förväntningar på fastighetsägarens eventuella framtida MaaS-erbjudande. Mobilitetsrapporten kommer att vara ett underlag när Förvaltnings AB Framtiden beslutar om hur man går vidare med denna typ av tjänsteerbjudande.

 

*MaaS-tjänst: Mobilitet som tjänst (MaaS) är integrationen av och tillgången till olika transporttjänster (till exempel kollektivtrafik, samåkning, bilpool, cykelpool, scooterpool, taxi, biluthyrning, ride-hailing och så vidare) i ett (digitalt) mobilitetsbjudande som grundar sig på ett effektivt kollektivtrafiksystem.

 

Har du frågor gällande uppdraget och Mobility Broker, kontakta Anne Faxér, projektledare för Mobility Broker i DenCity-projektet på RISE.

Vill du ta del av upphandlingsunderlaget och lämna anbud, anmäl ditt intresse senast den 30 augusti 2019 till André Trapp, upphandlare som genom Bostads AB Poseidon företräder Förvaltnings AB Framtiden.

Vinnarna korade i Energimyndighetens Sustainable Mobility Challenge!

Vinnarna i Energimyndighetens Sustainable Mobility Challenge har nu blivit utvalda, där det blev fyra företag från tre olika länder som tog hem äran samt €50,000 vardera. Bland vinnarna ser vi bland annat Iomob Technologies från Spanien som utvecklat en plattform där städer kan koppla samman olika system och produkter för att erbjuda en samlad tjänst till sina invånare, ÅF som tillsammans med Benify utvecklat tjänster som skall motivera anställda att välja grönare transportformer när de reser både i och utanför jobbet, samt finska Kyyti Group och deras nya MaaS-tjänst.

Mer om vinnarna och tävligen hittar du här!

UITP släpper nya rapporter kring MaaS

Inför UITP mässan, som detta år hålls i Stockholm under vecka 24, har kollektivtrafikens internationella intresseorganisation släppt två nya rapporter kring MaaS, en generellt kring MaaS och vart tekniken befinner sig för tillfället och hur det kan tänkas att användas i framtiden, och en kring policy och hur myndigheter och organisationer kan förhålla sig till nya och integrerade mobilitetstjänster. Båda rapporter är bra sammanfattningar för den som vill sätta sig in i hur kollektivtrafikmyndigheter ser på MaaS och dess potential.