MaaS Mobility Broker sökes i Dencity projektet!

Förvaltnings AB Framtiden har i samarbete med RISE för avsikt att upphandla en Mobility Broker. Mobility broker definieras i projektet som en tjänst som beställs av fastighetsägaren för att tillhandahålla anpassade mobilitetstjänster för hyresgästerna.

Upphandlingsformen är direktupphandling och den kommer preliminärt att genomföras under hösten 2019. Projektets löptid sträcker sig till årsskiftet 20/21. Uppdragstiden är därmed cirka ett år.

 

Uppdragsbeskrivning:

Mobility Broker (MB) ska erbjuda och administrera mobilitetstjänster för beställarens hyresgäster i ett specifikt identifierat pilotområde omfattande cirka 1400 hyresgäster och 808 lägenheter i Göteborg. MB har ansvar gentemot hyresgäst, mobilitetstjänsteleverantörer och fastighetsägaren.

Inom ramen för uppdraget är Mobility Broker ansvarig för att:

  • Introducera en MaaS-tjänst* till hyresgästerna i pilotområdet. Detta innebär att beskriva hur MaaS-tjänsten fungerar och förklara hur MaaS-tjänsten kan uppfylla hyresgästernas MB ska även samordna de mobilitetstjänster som paketeras i erbjudandet genom att kontraktera lämpliga tjänsteleverantörer för introduktionstillfällen och prova-på-månad.
  • Anordna introduktionstillfällen och kampanjer för pilotområdets hyresgäster för att introducera dem för de tjänster som kommer att ingå i erbjudandet av MaaS-tjänsten.
  • Anordna en ”prova på-månad” för hyresgäster att prova MaaS-tjänst i verkligheten. Erbjudandet ska upplevas som en MaaS-tjänst (kombinerad mobilitet) och inte som enskilda fordonspooler.
  • Leverera en mobilitetsrapport som utvärderar arbetet under avtalsperioden, vilken ska omfatta exempelvis kundnöjdhet under prova på-månaden och hyresgästernas förväntningar på fastighetsägarens eventuella framtida MaaS-erbjudande. Mobilitetsrapporten kommer att vara ett underlag när Förvaltnings AB Framtiden beslutar om hur man går vidare med denna typ av tjänsteerbjudande.

 

*MaaS-tjänst: Mobilitet som tjänst (MaaS) är integrationen av och tillgången till olika transporttjänster (till exempel kollektivtrafik, samåkning, bilpool, cykelpool, scooterpool, taxi, biluthyrning, ride-hailing och så vidare) i ett (digitalt) mobilitetsbjudande som grundar sig på ett effektivt kollektivtrafiksystem.

 

Har du frågor gällande uppdraget och Mobility Broker, kontakta Anne Faxér, projektledare för Mobility Broker i DenCity-projektet på RISE.

Vill du ta del av upphandlingsunderlaget och lämna anbud, anmäl ditt intresse senast den 30 augusti 2019 till André Trapp, upphandlare som genom Bostads AB Poseidon företräder Förvaltnings AB Framtiden.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *