B2C dokument

[vc_row css_animation=”” row_type=”row” use_row_as_full_screen_section=”no” type=”full_width” angled_section=”no” text_align=”left” background_image_as_pattern=”without_pattern”][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”16880″ img_size=”full” qode_css_animation=””][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

Dokument

[/vc_column_text][vc_separator type=”normal”][vc_column_text]För att samla in den data som ramverket kräver skall fyra enkäter besvaras. Som komplement till enkäter skall data om resande samlas in med hjälp av resedagböcker alternativt en reseapp. På denna sida kan du hitta alla de dokument du behöver för att använda ramverket i din pilot.

 

Enkäter

Materialet består av fyra enkäter:

 

Enkät Användare (A) skall distribueras ut till och besvaras av tjänstens användare/kunder innan piloten börjar.

 

Enkät Användare (B) skall distribueras ut till och besvaras av tjänstens användare/kunder när de använt tjänsten under en längre tid.

 

Enkät Tjänsteleverantör (C) skall distribueras till den organisation som ansvarar för att paketera KM-tjänster i piloten en månad innan piloten avslutas.

 

Enkät Kommuner och Regioner (D) skall besvaras utav involverade kommuner och regioner under pilotens gång.

 

Dessa enkäter är utformade utifrån perspektivet att utvärdera ekologiska, ekonomiska och sociala effekter, inte för att utvärdera hur användare/kunder ställer sig till detaljer i respektive tjänsts utformning. Dessa frågor måste piloten själv addera.

 

För att distribuera enkäten bör ett webbaserat enkätverktyg användas. Det är upp till varje pilot att välja och skapa dessa webbenkäter men det är viktigt att välja ett verktyg som (i) erbjuder de fråge- och svarsformat som krävs, (ii) som kan leverera utdata i SPSS-format, och (iii) som uppfyller de krav som ställs av EU:s dataskyddsförordning, GDPR. Enkätdatan skall vidarebefordras till den nationella databasen. Kontaktperson är Eddie Olsson på RISE Viktoria, som kan kontaktas på eddie.olsson [at] ri.se

 

Det kan emellertid finnas personer som inte kan eller vill besvara digitala enkäter. Därför bör möjligheten att besvara en pappersenkät också erbjudas. Om detta är fallet skall sedan även denna data föras in i SPSS-format och skickas in.

 

 

Resedagbok:

Som komplement skall data om användarens/kundens resande samlas in genom resedagböcker och/eller en reseapp. Dessa data skall samlas in under minst en 7-dagarscykel (må-sö) innan användare/kunder börjat använda tjänsten och under minst en 7-dagarscykel under piloten (må-sö) och efter så lång tid att nya mönster kunnat etableras – en form av ”steady state”.

 

Kraven på reseappen/motsvarande är att den kan dokumentera individernas resor, mer specifikt varje resa, hur lång resan är med avseende sträcka och tid, samt skilja mellan olika färdmedel under en och samma resa.

 

En traditionell resedagbok är ett alternativ för de piloter och/eller deltagare som inte kan eller vill använda en app. Resedagboken hittar du här.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]