FASTIGHETSÄGARNA STOCKHOLM UPPMÄRKSAMMAR VIKTEN AV MAAS VID NYBYGGNATION

För att säkra flexibilitet med hänsyn till digitalisering i framtidens fastigheter kan omställning från parkeringslandskap till mobilitetstjänster bli en viktig del. Prioritetsordningen för nya parkeringsplatser kommer behöva diskuteras i samband med växande städer vilket öppnar för idéer kring MaaS. Med ökad förståelse, rätt målstyrning från kommuner och samarbete mellan offentliga och privata aktörer kan slutresultatet bli billigare såväl för fastighetsägare som för de boende. Undersökningar visar att självkörande och delade fordon kan ersätta dagens totala vagnpark med endast en sjättedel av antalet, utan att människor skulle behöva ändra sitt resmönster!

Det rätta sättet att agera utifrån mobilitetstrender är fortfarande ovisst, men det faktum att nybyggda fastighetshus idag har en kalkylerad livslängd på 100 år kräver planering för att fylla relevanta funktioner under lång tid – där ibland mobilitet.

Läs mer om möjligheter och vägen dit här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *