Kompis | Ramverket
16822
page-template-default,page,page-id-16822,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive
 

Ramverket

Ramverket

En del i KOMPIS-projektet har varit fokuserat på att utveckla ett ramverk samt metoder och indikatorer för att utvärdera effekterna av Kombinerad Mobilitet (KM). Målet är att utvärderingen ska ta hänsyn till såväl miljömässiga, som ekonomiska och sociala aspekter från ett individ, organisations- och samhällsperspektiv. Detta ramverk skall användas i KM-piloter som ett utvärderingsverktyg för att analysera, värdera och jämföra effekterna av nya mobilitetstjänster på mobilitetsmönster samt deras effekt på en samhällsnivå.

 

Ramverket är nu anpassat för de piloter som erbjuder KM-tjänster till privatpersoner, men kommer att utvecklas och anpassas till piloter som t.ex. erbjuder KM-tjänster till anställda inom en organisation, eller till boende genom en hyresgivare.

 

Nedan hittar du länkar till en beskrivning av ramverket. Är du intresserad av att använda KOMPIS ramverk i något KM-projekt? Var noga med att läsa våra utgångspunkter så att inget viktigt moment missas!

 

Utgångspunkter

Dokument

FAQ

 

Ramverket är än så länge fortfarande under konstruktion, och vi tar gärna emot synpunkter och kritik på förbättringar. Dessa kan mailas till info [at] kompis.me.

 

Want to use the KOMPIS framework internationally? An english version can be found here!