Brittiska parlamentet släpper ny rapport kring hur statliga myndigheter bör ställa sig till MaaS

Parlamentet i Storbritannien har nyligen släppt en ny rapport kring hur statliga myndigheter bör förhålla sig till, och medverka i utvecklingen och formationen av MaaS-tjänster för att de skall få så stor genomslagskraft som möjligt och följa myndigheternas stadgar och olika policyer. Främst är det kommitten för transport som vädjar att regeringen skall införa MaaS i framtida budget- och utvecklingsplaner genom olika departement och avdelningar med avseende på ekonomiska, miljömässiga och sociala effekter. Hela rapporten hittar du här! 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *