Workshop på KOMPIS Meetup 2 fokuserades på ramverket kring kombinerad mobilitet

En del i KOMPIS-projektet handlar om att ta fram dels ett ramverk, dels metoder och mätetal (KPI:er) för att utvärdera effekterna av Kombinerad Mobilitet (KM). Målet är att utvärderingen ska ta hänsyn till såväl miljömässiga, som ekonomiska och sociala aspekter från ett individ, organisations- och samhällsperspektiv.

Men projektet skall också stödja framväxten av KM och därför är det viktigt att få reda på vad olika aktörer behöver få veta för att utvecklingen skall kunna fortsätta. Frågan som ställdes vid Meet-Up 2 i Göteborg den 15 november 2017 var därför ”Vilka frågor behöver du/din organisation svar på …?”. Ett 60-tal representanter för myndigheter, kollektivtrafikorganisationer, tjänsteleverantörer och entreprenörer, respektive konsulter inom transportområdet diskuterade frågan i åtta olika grupper.

En första slutsats som kan dras är att frågorna är många, det finns med andra ord ett stort informationsbehov. En annan slutsats är att frågeställningarna är ganska likartade även om de formulerades på litet olika sätt beroende på perspektiv. Frågorna handlade exempelvis om utformningen av KM, vad egentligen krävs för att skapa en attraktiv tjänst ­– och vad kunden i så fall är villig att betala. Frågorna gällde också om vilka som väljer att bli KM-kunder och varför ­– och om detta innebär nya kunder för organisationen. Slutligen handlade många frågor om, och i så fall hur, resenärer kommer att ändra sitt resebeteende, dvs: leder KM till ökat hållbart resande – och inte bara till ökat resande?

Forskarna arbetar nu vidare med materialet för att under våren 2018 utveckla ramverket samt utforma mätetal och metodik för att samla in data i samverkan med någon eller några KM-piloter.

KOMPIS Meetup 2 i Göteborg

Den 15:e November gick KOMPIS Meetup 2 av stapeln på Clarion Post Hotel i Göteborg! Totalt samlades över 60 gäster från över 50 olika organisationer på träffen som bjöd på intressanta presentationer, projektuppdateringar samt open-mic framträdanden från forskningsinstitut, akademi, industri, frilanskonsulter samt studenter inom mobilitet och transport.

Bland presentationerna såg vi bland annat SJs innovationsplattform SJ labs, som siktar på att ta fram nya funktionaliteter och finesser inom transporten genom att involvera kunderna i teststadiet för nya idéer och funktioner. En nyhet i plattformen som tillkännagavs på KOMPIS Meetup 2 var tjänsten ”Anslutningsguiden”, ett verktyg för att förenkla resan de sista kilometrarna i nya städer för resenärer genom att visa relevanta reseanslutningar, tidtabeller samt information kring service och butiker på stationen.

Två intressanta nyheter från kollektivtrafiken kom i form av att både Västtrafik och Trafikförvaltningen på SLL planerar på att integrera tredjeparts-försäljning utav kollektivtrafikbiljetter i deras plattformar, planerat att lanseras i Västra Götalandsregionen i April 2018, samt i Stockholm med omnejd i September 2018.

En unik presentation gavs också utav tre studenter, Abel Fessehaye, Mario Jergees och Noel Tesfalidet från Rudbecksskolan, kring deras projektarbete inom kombinerad mobilitet. Studenterna har använt sig utav intervjuer och enkäter för att ta reda på möjligheterna för hållbara transporter inom Stockholmsområdet, och presenterade deras arbete med ett väldigt uppskattat och värdefullt fokus på framtidens resemönster och möjligheter för ungdomar.

MaaS-tjänster och dess hållbarhet

En del i KOMPIS arbete för att stödja färdplanen mot hållbara MaaS-tjänster är att ta fram en metod och ett ramverk med KPI:er för att utvärdera effekterna. Vi gör det för att förstå om och hur MaaS-tjänster bidrar till hållbart resande, men också för att vi KOMPISar ska bygga kunskap om vilka typer av tjänster som fungerar bra och vilka som behöver ses om. Genom att använda ett gemensam ramverk för utvärderingar bygger vi även kunskap för beslutsfattare om vilka förutsättningar som behövs för att MaaS-tjänster ska bli framgångsrika i framtiden.

 

Metoder och mätetal (KPI:er) för att utvärdera effekterna av MaaS-tjänster inom ramen för KOMPIS tas fram av forskare från KTH, Chalmers och RISE, ett arbete som nu startats upp. Under vintern 2018 räknar forskarna med att ha en första iteration klar. Målet är att effekt-utvärderingen ska ta hänsyn till miljömässiga, ekonomiska och sociala aspekter från perspektiven individ, organisation samt samhälle.

KOMPIS MeetUp 2 , 15:e November, öppet för anmälningar

Hej KOMPIS!

Välkomna till vårt andra KOMPIS Meetup, denna gång i Göteborg!

KOMPIS är ett projekt initierat av Samverkansprogrammet ”Nästa Generations Resor och Transporter”, och finansieras av Vinnova. Syftet med detta projekt är att stödja framväxten av kombinerad mobilitet (MaaS) genom att skapa gynnsamma förutsättningar och minska barriärer för detta.

Visst är du också intresserad av kombinerad mobilitet som tjänst? Kanske som producent av transporttjänster, som tjänsteleverantör som vill inkludera mobilitet i ditt erbjudande, som representant för staden, kommunen eller någon annan offentlig organsiation med ansvar för mobilitet. Eller så är du kanske bara nyfiken på vad MaaS kan vara för dig…

Hur som helst är du välkommen på vårt andra KOMPIS MeetUp där vi skall berätta vad som pågår inom området, (för det pågår massor!) hur du kan börja jobba med MaaS i din verksamhet, eller bara för att träffa fler som sitter och funderar på detta.

Det blir en eftermiddag med After Work, där du får träffa KOMPIS-gänget, får med dig ny kunskap om MaaS och förhoppningsvis nya ideer om vad detta kan betyda för dig och din verksamhet.

Anmäl dig på denna länk:

https://www.eventbrite.com/e/kompis-meetup-2-biljetter-38724033627

Första ”Kompis-utlysningen” avgjord

Som en del av Samverkansprogrammet för nästa generations resor och transporter och satsningen inom Drive Sweden på Kombinerad mobilitet som tjänst, KOMPIS, har det avsatts pengar för åtminstone två utlysningar som skall stimulera framkomsten av nya tjänster. Utlysningarna syftar bl.a till genomförandet av kommersiella piloter med riktiga användare som inkluderar kollektivtrafiken som en del av tjänsteerbjudandet.

Vinnova öppnade den första av dessa utlysningar i Juni och nu har två förslag beviljats finansiering. I det ena fallet kommer SpaceTime Communications testa konceptet ”Mobilitet som arbetsförmån” tillsammans med Järfälla kommun, och både användarperspektiv och affärsmodeller kommer att studeras och utvecklas. Det andra projektet som beviljats finansiering, där är det Stockholms kommun som i samband med Eccentric-projektet kommer att utvärdera hur MaaS-tjänster kan påverka användarnas resvanor.

Båda dessa projekt kommer att bidra med värdefull kunskap till den nationella färdplanen för kombinerad mobilitet som tjänst, och förhoppningsvis också leda till kommersiella KM/MaaS-tjänster i slutänden

KOMPIS önskar dessa projekt lycka till och hoppas att vi får se nya nöjda MaaS-kunder inom kort med hjälp av dessa.

 

Dags för KOMPIS MeetUp igen den 15:e November

Oavsett om du hade möjlighet att vara med vid vårt förra MeetUp i slutet av Augusti eller inte så är du välkommen på vårt nästa MeetUp i Göteborg den 15:e November. Anmälan kommer att öppna inom ett par veckor, men notera dagen redan nu om du är intresserad.

VI kommer bland annat ha en snabbkurs om Kombinerad Mobilitet och MaaS för dig som är lite ny på området, men även senaste nytt om vad som händer i Sverige och omvärlden. Open Mic och diskussionsbord var mycket uppskattat vid vårt första MeetUp så det kommer igen, men med nya spännande frågeställningar.

Om du vill ha en blänkare om när anmälan öppnar, så se till att du signat upp dig på vårt nyhetsbrev (som kommer inom kort).

Hälsningar KOMPIS-gänget……

En spännande eftermiddag med Kompis Meetup i Dome of Visions

Ett första KOMPIS MeetUp hölls den 30 Augusti i Dome of Visions på KTH i Stockholm. Ca 60 personer hade slutit upp för att träffas, utbyta erfarenheter och förkovra sig i Kombinerad mobilitet och Mobilitet som tjänst. En jämn fördelning mellan entreprenörer, kollektivtrafik, producenter, systemleverantörer, offentliga funktioner och forskare utgjorde en kompetent och kunnig samling, som tillsammans lyssnade på små korta inspel om KOMPIS, och om de olika aktivitetsområden i KOMPIS, gjorde inspel om vad som pågår och vad olika aktörer planerar och till sist, lite speed-dating och informella samtal över lite tilltugg.

Tyvärr fick inte alla som ville komma plats i Domen, men vi skall se till att ni, och många fler får plats på nästa KOMPIS MeetUp som planeras den 15:e November, denna gång i Göteborg.