Workshop på KOMPIS Meetup 2 fokuserades på ramverket kring kombinerad mobilitet

En del i KOMPIS-projektet handlar om att ta fram dels ett ramverk, dels metoder och mätetal (KPI:er) för att utvärdera effekterna av Kombinerad Mobilitet (KM). Målet är att utvärderingen ska ta hänsyn till såväl miljömässiga, som ekonomiska och sociala aspekter från ett individ, organisations- och samhällsperspektiv.

Men projektet skall också stödja framväxten av KM och därför är det viktigt att få reda på vad olika aktörer behöver få veta för att utvecklingen skall kunna fortsätta. Frågan som ställdes vid Meet-Up 2 i Göteborg den 15 november 2017 var därför ”Vilka frågor behöver du/din organisation svar på …?”. Ett 60-tal representanter för myndigheter, kollektivtrafikorganisationer, tjänsteleverantörer och entreprenörer, respektive konsulter inom transportområdet diskuterade frågan i åtta olika grupper.

En första slutsats som kan dras är att frågorna är många, det finns med andra ord ett stort informationsbehov. En annan slutsats är att frågeställningarna är ganska likartade även om de formulerades på litet olika sätt beroende på perspektiv. Frågorna handlade exempelvis om utformningen av KM, vad egentligen krävs för att skapa en attraktiv tjänst ­– och vad kunden i så fall är villig att betala. Frågorna gällde också om vilka som väljer att bli KM-kunder och varför ­– och om detta innebär nya kunder för organisationen. Slutligen handlade många frågor om, och i så fall hur, resenärer kommer att ändra sitt resebeteende, dvs: leder KM till ökat hållbart resande – och inte bara till ökat resande?

Forskarna arbetar nu vidare med materialet för att under våren 2018 utveckla ramverket samt utforma mätetal och metodik för att samla in data i samverkan med någon eller några KM-piloter.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *