”Spännande planer för samtrafiken den franska regionen Gard”

The French public transit provider Keolis has designed a MaaS system serving two major traffic corridors in the French region of Gard. The system will combine public transit, carpooling, and e-scooters. Towns along the planned routes will install carpool stations where passengers can connect with drivers, and drivers will be compensated for trips that include at least one passenger. E-scooters will be placed near carpool stations to help cover ’last mile’ needs. The rollout of the new system is scheduled for April of 2021. Read more in Dagens Industri here.

KOMPIS meet-up #9, den 25 november

KOMPIS MEET-UP 9 DEN 25 NOVEMBER

 

Hej KOMPISAR,

 

Tiden går fort. Det har snart gått tre år sedan arbetet med KOMPIS initierades. Vi närmar oss därför slutpunkten för både projektet och den fas av färdplanen då vi skulle lägga grunden för kombinerad mobilitet i Sverige. Enligt tidsplanen ska avtal och teknik nu ska vara på plats, vi ska ha testat kombinerad mobilitet i både stad och landsbygd och vi ska ha identifierat hur definitioner, policys och regelverk behöver uppdateras för att kunna gå in i etableringsfasen. Har vi det? Hur har förutsättningarna för kombinerad mobilitet förändrats sedan 2017? Vad har vi lyckats bra respektive mindre bra med, och varför? Vad behöver vi fokusera på framöver, och hur, för att förverkliga kombinerad mobilitet som bidrar till säkra, ekonomiskt överkomliga, tillgängliga och hållbara transportsystem för alla?

 

Dessa frågor kommer KOMPIS Meet-up nummer nio att fokusera på. Meet-upen går av stapeln (digitalt) på förmiddagen den 25 november. På eftermiddagen kommer Challenge from Sweden att hålla i en workshop om ekosystem, plattformar och governance, med deras etableringsprojekt i Skåne och Linköping som utgångspunkt. Tillsammans utgör eventen en slutkonferens och framtidsplanering på temat vägen till ett mobilitetssystem i världsklass.

 

Din medverkan är viktig! KOMPIS i sin nuvarande form upphör vid årsskiftet. För att förstå hur vi ska jobba vidare med färdplanen framöver vill vi ha inspel och insikter från så många relevanta aktörer som möjligt. Gå därför in och anmäl dig redan idag.

 

Detaljerat program och anmälningsformulär hittar du här: https://egencia.qondor.com/ParticipantWeb/Registration/103944.

Om du har några frågor, kontakta Steven Sarasini (steven.sarasini@ri.se).

 

JELBI FIRAR ETT ÅR I BERLIN

 

Den kombinerade mobilitetstjänsten Jelbi, som drivs av det offentliga kollektivtrafikföretaget BVG, har varit tillgänglig för invånarna i Berlin sedan juni 2019. I dagsläget möjliggör tjänsten planering och köp av kollektivtrafik, elmopeder, elscootrar, hyrcyklar, bildelning och samåkning. Tekniken bakom tjänsten levereras av det litauiska företaget Trafi. Här om veckan släppte Trafi statistik från Jelbis första år. Den visar att appen har fått ganska stor spridning i Berlin (ca 5%) samt att det är jämnt skägg mellan hur mycket användarna åker kollektivt (51%) och hur mycket de använder de andra alternativen (49%). Noterbart är att inga måttenheter anges samt att eventuell statistik om hur många som använder tjänsten kontinuerligt och hur deras resebeteenden har förändrats inte presenteras.

 

Statistik från Trafi: https://www.trafi.com/wp-content/uploads/2020/09/jelbi-1year-infographic.pdf

Intervju med högsta chefen på Jelbi med anledning av jubileet: https://www.trafi.com/first-year-jelbi/

 

GEMENSAM TJÄNST FÖR FLERA STÄDER TESTAS I SCHWEIZ

 

Företaget Trafi levererar inte bara tekniken för Jelbi i Berlin. De har samma uppdrag för tjänsten Yumuv som lanserades i Schweiz tidigare i år (de ska därutöver även bistå tjänsten MOVGO i Munchen). Yumuv har tagits fram gemensamt av Swiss Federal Railways (SBB CFF FFS) och kollektivtrafikföretagen i Zurich (ZVV), Basel (BVB) och Bern (BERNMOBIL). Tanken är att under ett år testa det som varit en brinnande fråga sedan MaaS Global basunerade ut sina globala ambitioner för Whim: kan flera städer använda samma lösning för kombinerad mobilitet, och vad skulle det innebära för användarna? I dagsläget erbjuds två typer av abonnemang eller Pay-as-you-go för kollektivtrafik, sparcyklar och elcyklar till invånare i Zurich. Förhoppningen är att även lansera abonnemang för invånarna i Basel och Bern inom kort.

 

Länk till Yumuvs hemsida: https://yumuv.ch

 

INTEGRATION AV KOLLEKTIVTRAFIK I KOMBINERAD MOBILITET

 

För två veckor sedan höll the International Transport Forum och the World Business Council for Sustainable Development en gemensam tredagarskonferens på temat ‘Integrating public transport into Mobility-as-a-Service’. Konferensen fokuserade framförallt på (i) användarperspektivet, (ii) styrning och regler, (iii) finansiering, (iv) prissättning och (v) hantering av data. Konferensen föregicks av ett gediget förarbete med separata diskussioner om lärdomar med representanter från respektive kontinent.

 

Slutrapporten kommer att publiceras senare i år, men redan nu kan ni ta del av tre av de fyra rapporter som lade grunden för diskussionen på konferensen (se nedan). Den fjärde – Janas utmärkta sammanfattning av vilka användarna har varit i olika piloter, och hur deras resebeteenden har påverkats – kommer att finnas tillgänglig inom kort. Håll utkik efter den på KOMPIS bibliotek: https://kompis.me/bibliotek.

 

Piecing together the puzzle of Mobility as a Service: Insights from the user and service design perspectives

Jana Sochor, Chalmers & RISE

 

Mobility as a Service: A New Ambition for Public Transport Authorities

Yves Crozet, Institute of Political Studies

www.itf-oecd.org/mobility-service-new-ambition-public-transport-authorities

 

How Mobility as a Service Impacts Public Transport Business Models

Corinne Mulley and John Nelson, University of Sydney

www.itf-oecd.org/how-mobility-service-impacts-public-transport-business-models

 

Pricing and Efficient Public Transport Supply in a Mobility as a Service Context

Daniel Hörcher and Daniel Graham

www.itf-oecd.org/pricing-and-efficient-public-transport-supply-mobility-service-context

 

KOMBINERAD MOBILITET OCH COVID-19

 

Många är vi som undrar hur COVID-19-pandemin har förändrat, och kommer att fortsätta att förändra, förutsättningarna för kombinerad mobilitet. Även om ingen kan svara på frågan än så har det börjat presenteras intressanta tankar på temat. På kort sikt är pandemin sannolikt hämmande för utvecklingen då pågående pilotverksamheter har avslutats eller skjutits upp, och utrymmet för att investera i nya utvecklingsprojekt har krympt. På längre sikt kan dock pandemin förbättra förutsättningarna för kombinerad mobilitet. Dels för att pandemin ser ut att förändra arbets- och resmönster på ett sätt som kräver flexiblare lösningar, och dels för att såväl kollektivtrafikföretag som andra transporttjänsteleverantörer kommer att vara tvungna att tänka nytt för att vinna tillbaka de resenärer som de tappat under pandemin. Om detta skriver bland annat professorn David Hensher från University of Sydney i sin senaste artikel om kombinerad mobilitet (se länk nedan). K2 planerar även att publicera boken ’Omstart för kollektivtrafiken – idéer för en hållbar framtid’ senare i vinter. Den kommer (bland annat) att diskutera hur kombinerad mobilitet kan bistå kollektivtrafikens återhämtning efter pandemin. Håll utikik efter den på K2s hemsida: https://k2centrum.se.

 

What might Covid-19 mean for mobility as a service (MaaS)?

David Hensher, University of Sydney

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01441647.2020.1770487

 

45 MILJONER TILL MISTRA SAMS

 

Forskningsprogrammet Mistra SAMS har sedan 2016 forskar på studerar digitala tjänster för tillgänglighet och mobilitet med syfte att uppnå ett klimatneutralt och socialt rättvist transportsystem. Nu har programmet beviljats ytterligare finansiering, och förlängs därmed till 2024. Ett av fokusområdena framöver kommer att vara att etablera ett så kallat living lab där testdeltagarna ska få prova på möjliga framtida mobilitetssystem.

 

Läs mer om Mistra SAMS: https://www.sams.kth.se/se

 

MaaS-Lab: the KOMPIS of The Netherlands?

The Royal Dutch Transport Federation has established MaaS Lab, a coalition of 28 market players active in the MaaS ecosystem. MaaS Lab has been tasked with creating the conditions to make MaaS work in the Netherlands. A recent interview with MaaS Lab Manager Sonila Metushi details why The Netherlands is particularly fertile ground for MaaS, how the coalition is helping create a set of minimum standards for ecosystem actors,  how the coalition is addressing challenges related to COVID-19, and fostering public-private cooperation.

 

 

New Report on MaaS Potential Impacts

The Integrated Transport Research Lab (ITRL) at KTH Royal Institute of Technology has released a new report entitled Values of MaaS potential impacts based on Representative Scenarios (VMaRS). The report asks: what impact will MaaS have on variables like private car usage/ownership, vehicle kilometers traveled, CO2 emissions, and fuel consumption? Given the uncertainty and ever-changing nature of of MaaS, the report investigates these questions in four different scenarios with varying assumptions about levels of support from public policy makers and public transit agencies. The report shows, among other things, how the full benefits of MaaS are dependent upon proactive planning and policy making. The report can be read here.

 

 

Dags för KOMPIS Meetup nummer 8 – På webben. 2:e Juni via Webinar


Kompis MeetUp nummer 8

Efter en utmanande vår, kom vi fram till att vi ändå måste hålla ett MeetUp även innan sommaren. Denna gång blir det dock digitalt vi träffas. Inte lika enkelt med mingel och after work, men ändå ett bra tillfälle att uppdatera oss alla på vad som händer inom området MaaS och kombinerad mobilitet.

Vår vana trogen så genomför vi det självklart tillsammans med Challenge from Sweden och Trafikverket.

Denna gång genomförs MeetUp i digital form. De fyra stora  marknadsintroduktionsprojekt som kommut ut ur hallenge from Sweden kommer att presentera vad som händer i dessa.. Vi kommer även att få höra vad som händer inom övriga projekt och piloter i Sverige, och med ett särskilt fokus på hur mobilitetstjänsterna och projektet övervintrar Corona.

Några punkter som kommer beröras:

 • Hur kan nya affärsmodeller se ut för MaaS-lösningar i medelstora städer och på landsbygd?
 • Hur upphandlar flera behovsägare gemensamma mobilitetstjänster?
 • Hur ser den övergripande utvecklingen ut i Sverige av hållbara kombinerade mobilitetstjänster?
 • Hur reagerar olika mobilitetstjänster på corona-pandemin?

Anmäl dig här!

Plats: Webinarie (Skype for Business)

Tid: 8.45-12.00, 2 juni 2020

Agenda:

 • Hur påverkades mobiliteten och mobilitetstjänsterna under corona-pandemin? (8.45-9.00) Jesper Johansson, Sustainable Mobility Challenge
 • Den nationella färdplanen och KOMPIS (9.00-9.15) Steven Sarasini, RISE
 • Vad händer inom Sustainable Mobility Challenge?
  • Status (9.15-9.30) Jesper Johansson, Sustainable Mobility Challenge
  • Marknadsintroduktionsprojekt
   • Linköpings-MaaS (9.30-9.50) Sandra Viktor, Linköpings kommun
   • MaaS i Skåne (9.50-10.10) Anders Nilsson, Innovation Skåne/Mårten Rignell, Skånetrafiken
  • Paus (10.10-10.25)
   • Mo-Jo (10.25-10.45) Lennart Persson, EC2B
   • Resvana (10.45-11.05) Ola Rynge, Nudgd
 • Trafikverket (11.05-11.20) Clas Roberg, Trafikverket
 • Vad händer på andra ställen i Sverige/Open Mic? (11.20-12.00)
  • Presentation från olika projekt/tjänsteleverantörer – 5 min per presentation
   • KomILand: Åsa Hult, IVL/Magnus Fredricson, Skaraborgs Kommunalförbund
   • LIMA: Sofia Löfstrand, Lindholmen Science Park
   • FIA Smart Driving Challenge: Tina Thörner, FIA
   • UbiGo: Hicham Lahrnimi
   • Bzzt: Sven Wolf
   • Move About: Mikael Kilter
   • GoRide: Markus Östlund

Trevlig Valborg och glöm inte att hålla avståndet!

MaaS Policyrapport – nu på englska

Den rapport som publicerades av RISE på KOMPIS-siten i november 2019, har efterfrågats av många på engelska. Nu är den översatt och publiceras här för spridning till MaaS-kollegor runt om i Europa och världen.


In November 2019, the RISE published a report on MaaS regulatory and policy implications. This report has now been translated to english and is free to distribute to MaaS colleagues inside and outside Sweden.


Regulatory frameworksand policies related to MaaS (english edition)

RISE publicerar rapport kring policyområden för MaaS

Inom ramen för KOMPIS har RISE gjort en genomlysning av de policy- och regelverksområden som har bäring på MaaS. I rapporten, som är en kartläggning över hur juridiken påverkar kombinerad mobilitet som tjänst, inventerashinder och möjligheter tillsammans med en sammanfattning av frågeställningarna, pågående regelverksarbete och även pågående projekt och initiativ med beröring på dessa. Hela rapporten kan du läsa här!

 

Rapporten kommer kort att presenteras på kommande KOMPIS MeetUp den 15:e November!

 

Photo by Lukas from Pexels.

Anmälan till KOMPIS MeetUp 7!

Hej KOMPISAR!

Vi hälsar er härmed välkomna till vårt sjunde MeetUp – som denna gången hålls den 15e November i Stockholm och kommer kretsa kring utvecklingen och implementeringen av ett samlat nationellt biljettsystem för kollektivtrafiken i Sverige. Du kommer även att ha möjlighet att höra allt om de smarta mobilitetstjänster som tävlade i innovationstävlingen Sustainable Mobility Challenge innan sommaren. Kanske någon av dem passar din organisation, stad eller region!

Temat detta MeetUp kommer ägnas åt kollektivtrafikens nationella biljettsystem, och hur det kan skapa åtkomst, möjligheter och hinder för KM/MaaS. Vi har tagit tillfället i akt och bjudit in den nationella utredaren för ett samlat svenskt biljettsystem samt trafikverket som ska presentera sina kommande planer kring denna utveckling.

Passa på och kom! Detta är din chans att påverka hur detta kommer att fungera och se ut i framtiden!

Detta MeetUp görs också i samarbete med Energimyndighetens Sustainable Mobility Challenge, som börjar och avslutar dagen med presentationer av de smarta mobilitetstjänster som tävlade i innovationstävlingen.

Under morgonen har vi drop-in mellan 08:50-10:00 då de smarta mobilitetstjänsterna presenteras där vi bjuder på kaffe och frukost. KOMPIS program gällande det nationella biljettsystemet börjar vid 10:00.

Anmälningslänk till eventet hittar du här!

Agendan för dagen:

08:50-09:00: Drop in till dagen börjar, kaffe och frukost samt kort introduktion till dagen med KOMPIS/Sustainable Mobility Challenge

09:00-09:50: Presentationer av tävlingsbidrag från tävlingsdeltagare i Sustainable Mobility Challenge

09:50-10:00: Drop in till dagen avslutas, återigen kort intro till de deltagare som dykt upp under denna tid

10:00-10:30: Senaste nytt från KOMPIS

10:30-11:00: Entreprenörsperspektivet på att integrera biljetter

11:00-11:30: RKM ger sitt perspektiv kring status på biljettintegration

11:30-11:45: Den nationella utredaren för ett samlat biljettsystem berättar om uppdraget

11:45-12:00: Trafikverket berättar om regeringsuppdraget de fått om Kombinerad mobilitet och nationell åtkomstpunkt för biljetter.

12:00-13:00: Lunch

13:00-14:30: Workshop om hur en nationell åtkomstpunkt för biljetter och ett nationellt biljettsystem kan möjliggöra kombinerad mobilitet som tjänst.

14:30-15:00: Fika

15:00-16:00: Presentationer av tävlingsbidrag från tävlingsdeltagare i Sustainable Mobility Challenge

KOMPIS MeetUp 6 i Stockholm

Bjöd på en bred överblick för hur nuläget ser ut för de många projekt och piloter som idag drivs inom MaaS-området. Inte mindre än 16 talare från olika företag, myndigheter och start-ups tog scenen och bjöd på både nationella och internationella insikter kring framtidens mobilitet och dess lösningar.

Detta MeetUp hölls också i samband med slutseminariet för två intressanta mobilitetsprojekt: Framtidens mobilitetsstationer drivet utav RISE och Mo-Bo drivet utav Theory Into Practice.

Presentationsmaterialet från KOMPIS MeetUp 6, samt för båda slutseminarier kan du hitta via denna länk!

På återseende och trevlig sommar önskar KOMPIS-teamet! Nästa MeetUp kommer att hållas någon gång i höst, save-the-date samt inbjudan kommer som vanligt genom KOMPIS hemsida samt nyhetsbrev!