KOMPIS meet-up #9, den 25 november

KOMPIS MEET-UP 9 DEN 25 NOVEMBER

 

Hej KOMPISAR,

 

Tiden går fort. Det har snart gått tre år sedan arbetet med KOMPIS initierades. Vi närmar oss därför slutpunkten för både projektet och den fas av färdplanen då vi skulle lägga grunden för kombinerad mobilitet i Sverige. Enligt tidsplanen ska avtal och teknik nu ska vara på plats, vi ska ha testat kombinerad mobilitet i både stad och landsbygd och vi ska ha identifierat hur definitioner, policys och regelverk behöver uppdateras för att kunna gå in i etableringsfasen. Har vi det? Hur har förutsättningarna för kombinerad mobilitet förändrats sedan 2017? Vad har vi lyckats bra respektive mindre bra med, och varför? Vad behöver vi fokusera på framöver, och hur, för att förverkliga kombinerad mobilitet som bidrar till säkra, ekonomiskt överkomliga, tillgängliga och hållbara transportsystem för alla?

 

Dessa frågor kommer KOMPIS Meet-up nummer nio att fokusera på. Meet-upen går av stapeln (digitalt) på förmiddagen den 25 november. På eftermiddagen kommer Challenge from Sweden att hålla i en workshop om ekosystem, plattformar och governance, med deras etableringsprojekt i Skåne och Linköping som utgångspunkt. Tillsammans utgör eventen en slutkonferens och framtidsplanering på temat vägen till ett mobilitetssystem i världsklass.

 

Din medverkan är viktig! KOMPIS i sin nuvarande form upphör vid årsskiftet. För att förstå hur vi ska jobba vidare med färdplanen framöver vill vi ha inspel och insikter från så många relevanta aktörer som möjligt. Gå därför in och anmäl dig redan idag.

 

Detaljerat program och anmälningsformulär hittar du här: https://egencia.qondor.com/ParticipantWeb/Registration/103944.

Om du har några frågor, kontakta Steven Sarasini (steven.sarasini@ri.se).

 

JELBI FIRAR ETT ÅR I BERLIN

 

Den kombinerade mobilitetstjänsten Jelbi, som drivs av det offentliga kollektivtrafikföretaget BVG, har varit tillgänglig för invånarna i Berlin sedan juni 2019. I dagsläget möjliggör tjänsten planering och köp av kollektivtrafik, elmopeder, elscootrar, hyrcyklar, bildelning och samåkning. Tekniken bakom tjänsten levereras av det litauiska företaget Trafi. Här om veckan släppte Trafi statistik från Jelbis första år. Den visar att appen har fått ganska stor spridning i Berlin (ca 5%) samt att det är jämnt skägg mellan hur mycket användarna åker kollektivt (51%) och hur mycket de använder de andra alternativen (49%). Noterbart är att inga måttenheter anges samt att eventuell statistik om hur många som använder tjänsten kontinuerligt och hur deras resebeteenden har förändrats inte presenteras.

 

Statistik från Trafi: https://www.trafi.com/wp-content/uploads/2020/09/jelbi-1year-infographic.pdf

Intervju med högsta chefen på Jelbi med anledning av jubileet: https://www.trafi.com/first-year-jelbi/

 

GEMENSAM TJÄNST FÖR FLERA STÄDER TESTAS I SCHWEIZ

 

Företaget Trafi levererar inte bara tekniken för Jelbi i Berlin. De har samma uppdrag för tjänsten Yumuv som lanserades i Schweiz tidigare i år (de ska därutöver även bistå tjänsten MOVGO i Munchen). Yumuv har tagits fram gemensamt av Swiss Federal Railways (SBB CFF FFS) och kollektivtrafikföretagen i Zurich (ZVV), Basel (BVB) och Bern (BERNMOBIL). Tanken är att under ett år testa det som varit en brinnande fråga sedan MaaS Global basunerade ut sina globala ambitioner för Whim: kan flera städer använda samma lösning för kombinerad mobilitet, och vad skulle det innebära för användarna? I dagsläget erbjuds två typer av abonnemang eller Pay-as-you-go för kollektivtrafik, sparcyklar och elcyklar till invånare i Zurich. Förhoppningen är att även lansera abonnemang för invånarna i Basel och Bern inom kort.

 

Länk till Yumuvs hemsida: https://yumuv.ch

 

INTEGRATION AV KOLLEKTIVTRAFIK I KOMBINERAD MOBILITET

 

För två veckor sedan höll the International Transport Forum och the World Business Council for Sustainable Development en gemensam tredagarskonferens på temat ‘Integrating public transport into Mobility-as-a-Service’. Konferensen fokuserade framförallt på (i) användarperspektivet, (ii) styrning och regler, (iii) finansiering, (iv) prissättning och (v) hantering av data. Konferensen föregicks av ett gediget förarbete med separata diskussioner om lärdomar med representanter från respektive kontinent.

 

Slutrapporten kommer att publiceras senare i år, men redan nu kan ni ta del av tre av de fyra rapporter som lade grunden för diskussionen på konferensen (se nedan). Den fjärde – Janas utmärkta sammanfattning av vilka användarna har varit i olika piloter, och hur deras resebeteenden har påverkats – kommer att finnas tillgänglig inom kort. Håll utkik efter den på KOMPIS bibliotek: https://kompis.me/bibliotek.

 

Piecing together the puzzle of Mobility as a Service: Insights from the user and service design perspectives

Jana Sochor, Chalmers & RISE

 

Mobility as a Service: A New Ambition for Public Transport Authorities

Yves Crozet, Institute of Political Studies

www.itf-oecd.org/mobility-service-new-ambition-public-transport-authorities

 

How Mobility as a Service Impacts Public Transport Business Models

Corinne Mulley and John Nelson, University of Sydney

www.itf-oecd.org/how-mobility-service-impacts-public-transport-business-models

 

Pricing and Efficient Public Transport Supply in a Mobility as a Service Context

Daniel Hörcher and Daniel Graham

www.itf-oecd.org/pricing-and-efficient-public-transport-supply-mobility-service-context

 

KOMBINERAD MOBILITET OCH COVID-19

 

Många är vi som undrar hur COVID-19-pandemin har förändrat, och kommer att fortsätta att förändra, förutsättningarna för kombinerad mobilitet. Även om ingen kan svara på frågan än så har det börjat presenteras intressanta tankar på temat. På kort sikt är pandemin sannolikt hämmande för utvecklingen då pågående pilotverksamheter har avslutats eller skjutits upp, och utrymmet för att investera i nya utvecklingsprojekt har krympt. På längre sikt kan dock pandemin förbättra förutsättningarna för kombinerad mobilitet. Dels för att pandemin ser ut att förändra arbets- och resmönster på ett sätt som kräver flexiblare lösningar, och dels för att såväl kollektivtrafikföretag som andra transporttjänsteleverantörer kommer att vara tvungna att tänka nytt för att vinna tillbaka de resenärer som de tappat under pandemin. Om detta skriver bland annat professorn David Hensher från University of Sydney i sin senaste artikel om kombinerad mobilitet (se länk nedan). K2 planerar även att publicera boken ’Omstart för kollektivtrafiken – idéer för en hållbar framtid’ senare i vinter. Den kommer (bland annat) att diskutera hur kombinerad mobilitet kan bistå kollektivtrafikens återhämtning efter pandemin. Håll utikik efter den på K2s hemsida: https://k2centrum.se.

 

What might Covid-19 mean for mobility as a service (MaaS)?

David Hensher, University of Sydney

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01441647.2020.1770487

 

45 MILJONER TILL MISTRA SAMS

 

Forskningsprogrammet Mistra SAMS har sedan 2016 forskar på studerar digitala tjänster för tillgänglighet och mobilitet med syfte att uppnå ett klimatneutralt och socialt rättvist transportsystem. Nu har programmet beviljats ytterligare finansiering, och förlängs därmed till 2024. Ett av fokusområdena framöver kommer att vara att etablera ett så kallat living lab där testdeltagarna ska få prova på möjliga framtida mobilitetssystem.

 

Läs mer om Mistra SAMS: https://www.sams.kth.se/se

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *