”Spännande planer för samtrafiken den franska regionen Gard”

The French public transit provider Keolis has designed a MaaS system serving two major traffic corridors in the French region of Gard. The system will combine public transit, carpooling, and e-scooters. Towns along the planned routes will install carpool stations where passengers can connect with drivers, and drivers will be compensated for trips that include at least one passenger. E-scooters will be placed near carpool stations to help cover ’last mile’ needs. The rollout of the new system is scheduled for April of 2021. Read more in Dagens Industri here.

KOMPIS meet-up #9, den 25 november

KOMPIS MEET-UP 9 DEN 25 NOVEMBER

 

Hej KOMPISAR,

 

Tiden går fort. Det har snart gått tre år sedan arbetet med KOMPIS initierades. Vi närmar oss därför slutpunkten för både projektet och den fas av färdplanen då vi skulle lägga grunden för kombinerad mobilitet i Sverige. Enligt tidsplanen ska avtal och teknik nu ska vara på plats, vi ska ha testat kombinerad mobilitet i både stad och landsbygd och vi ska ha identifierat hur definitioner, policys och regelverk behöver uppdateras för att kunna gå in i etableringsfasen. Har vi det? Hur har förutsättningarna för kombinerad mobilitet förändrats sedan 2017? Vad har vi lyckats bra respektive mindre bra med, och varför? Vad behöver vi fokusera på framöver, och hur, för att förverkliga kombinerad mobilitet som bidrar till säkra, ekonomiskt överkomliga, tillgängliga och hållbara transportsystem för alla?

 

Dessa frågor kommer KOMPIS Meet-up nummer nio att fokusera på. Meet-upen går av stapeln (digitalt) på förmiddagen den 25 november. På eftermiddagen kommer Challenge from Sweden att hålla i en workshop om ekosystem, plattformar och governance, med deras etableringsprojekt i Skåne och Linköping som utgångspunkt. Tillsammans utgör eventen en slutkonferens och framtidsplanering på temat vägen till ett mobilitetssystem i världsklass.

 

Din medverkan är viktig! KOMPIS i sin nuvarande form upphör vid årsskiftet. För att förstå hur vi ska jobba vidare med färdplanen framöver vill vi ha inspel och insikter från så många relevanta aktörer som möjligt. Gå därför in och anmäl dig redan idag.

 

Detaljerat program och anmälningsformulär hittar du här: https://egencia.qondor.com/ParticipantWeb/Registration/103944.

Om du har några frågor, kontakta Steven Sarasini (steven.sarasini@ri.se).

 

JELBI FIRAR ETT ÅR I BERLIN

 

Den kombinerade mobilitetstjänsten Jelbi, som drivs av det offentliga kollektivtrafikföretaget BVG, har varit tillgänglig för invånarna i Berlin sedan juni 2019. I dagsläget möjliggör tjänsten planering och köp av kollektivtrafik, elmopeder, elscootrar, hyrcyklar, bildelning och samåkning. Tekniken bakom tjänsten levereras av det litauiska företaget Trafi. Här om veckan släppte Trafi statistik från Jelbis första år. Den visar att appen har fått ganska stor spridning i Berlin (ca 5%) samt att det är jämnt skägg mellan hur mycket användarna åker kollektivt (51%) och hur mycket de använder de andra alternativen (49%). Noterbart är att inga måttenheter anges samt att eventuell statistik om hur många som använder tjänsten kontinuerligt och hur deras resebeteenden har förändrats inte presenteras.

 

Statistik från Trafi: https://www.trafi.com/wp-content/uploads/2020/09/jelbi-1year-infographic.pdf

Intervju med högsta chefen på Jelbi med anledning av jubileet: https://www.trafi.com/first-year-jelbi/

 

GEMENSAM TJÄNST FÖR FLERA STÄDER TESTAS I SCHWEIZ

 

Företaget Trafi levererar inte bara tekniken för Jelbi i Berlin. De har samma uppdrag för tjänsten Yumuv som lanserades i Schweiz tidigare i år (de ska därutöver även bistå tjänsten MOVGO i Munchen). Yumuv har tagits fram gemensamt av Swiss Federal Railways (SBB CFF FFS) och kollektivtrafikföretagen i Zurich (ZVV), Basel (BVB) och Bern (BERNMOBIL). Tanken är att under ett år testa det som varit en brinnande fråga sedan MaaS Global basunerade ut sina globala ambitioner för Whim: kan flera städer använda samma lösning för kombinerad mobilitet, och vad skulle det innebära för användarna? I dagsläget erbjuds två typer av abonnemang eller Pay-as-you-go för kollektivtrafik, sparcyklar och elcyklar till invånare i Zurich. Förhoppningen är att även lansera abonnemang för invånarna i Basel och Bern inom kort.

 

Länk till Yumuvs hemsida: https://yumuv.ch

 

INTEGRATION AV KOLLEKTIVTRAFIK I KOMBINERAD MOBILITET

 

För två veckor sedan höll the International Transport Forum och the World Business Council for Sustainable Development en gemensam tredagarskonferens på temat ‘Integrating public transport into Mobility-as-a-Service’. Konferensen fokuserade framförallt på (i) användarperspektivet, (ii) styrning och regler, (iii) finansiering, (iv) prissättning och (v) hantering av data. Konferensen föregicks av ett gediget förarbete med separata diskussioner om lärdomar med representanter från respektive kontinent.

 

Slutrapporten kommer att publiceras senare i år, men redan nu kan ni ta del av tre av de fyra rapporter som lade grunden för diskussionen på konferensen (se nedan). Den fjärde – Janas utmärkta sammanfattning av vilka användarna har varit i olika piloter, och hur deras resebeteenden har påverkats – kommer att finnas tillgänglig inom kort. Håll utkik efter den på KOMPIS bibliotek: https://kompis.me/bibliotek.

 

Piecing together the puzzle of Mobility as a Service: Insights from the user and service design perspectives

Jana Sochor, Chalmers & RISE

 

Mobility as a Service: A New Ambition for Public Transport Authorities

Yves Crozet, Institute of Political Studies

www.itf-oecd.org/mobility-service-new-ambition-public-transport-authorities

 

How Mobility as a Service Impacts Public Transport Business Models

Corinne Mulley and John Nelson, University of Sydney

www.itf-oecd.org/how-mobility-service-impacts-public-transport-business-models

 

Pricing and Efficient Public Transport Supply in a Mobility as a Service Context

Daniel Hörcher and Daniel Graham

www.itf-oecd.org/pricing-and-efficient-public-transport-supply-mobility-service-context

 

KOMBINERAD MOBILITET OCH COVID-19

 

Många är vi som undrar hur COVID-19-pandemin har förändrat, och kommer att fortsätta att förändra, förutsättningarna för kombinerad mobilitet. Även om ingen kan svara på frågan än så har det börjat presenteras intressanta tankar på temat. På kort sikt är pandemin sannolikt hämmande för utvecklingen då pågående pilotverksamheter har avslutats eller skjutits upp, och utrymmet för att investera i nya utvecklingsprojekt har krympt. På längre sikt kan dock pandemin förbättra förutsättningarna för kombinerad mobilitet. Dels för att pandemin ser ut att förändra arbets- och resmönster på ett sätt som kräver flexiblare lösningar, och dels för att såväl kollektivtrafikföretag som andra transporttjänsteleverantörer kommer att vara tvungna att tänka nytt för att vinna tillbaka de resenärer som de tappat under pandemin. Om detta skriver bland annat professorn David Hensher från University of Sydney i sin senaste artikel om kombinerad mobilitet (se länk nedan). K2 planerar även att publicera boken ’Omstart för kollektivtrafiken – idéer för en hållbar framtid’ senare i vinter. Den kommer (bland annat) att diskutera hur kombinerad mobilitet kan bistå kollektivtrafikens återhämtning efter pandemin. Håll utikik efter den på K2s hemsida: https://k2centrum.se.

 

What might Covid-19 mean for mobility as a service (MaaS)?

David Hensher, University of Sydney

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01441647.2020.1770487

 

45 MILJONER TILL MISTRA SAMS

 

Forskningsprogrammet Mistra SAMS har sedan 2016 forskar på studerar digitala tjänster för tillgänglighet och mobilitet med syfte att uppnå ett klimatneutralt och socialt rättvist transportsystem. Nu har programmet beviljats ytterligare finansiering, och förlängs därmed till 2024. Ett av fokusområdena framöver kommer att vara att etablera ett så kallat living lab där testdeltagarna ska få prova på möjliga framtida mobilitetssystem.

 

Läs mer om Mistra SAMS: https://www.sams.kth.se/se

 

MaaS-Lab: the KOMPIS of The Netherlands?

The Royal Dutch Transport Federation has established MaaS Lab, a coalition of 28 market players active in the MaaS ecosystem. MaaS Lab has been tasked with creating the conditions to make MaaS work in the Netherlands. A recent interview with MaaS Lab Manager Sonila Metushi details why The Netherlands is particularly fertile ground for MaaS, how the coalition is helping create a set of minimum standards for ecosystem actors,  how the coalition is addressing challenges related to COVID-19, and fostering public-private cooperation.

 

 

New Report on MaaS Potential Impacts

The Integrated Transport Research Lab (ITRL) at KTH Royal Institute of Technology has released a new report entitled Values of MaaS potential impacts based on Representative Scenarios (VMaRS). The report asks: what impact will MaaS have on variables like private car usage/ownership, vehicle kilometers traveled, CO2 emissions, and fuel consumption? Given the uncertainty and ever-changing nature of of MaaS, the report investigates these questions in four different scenarios with varying assumptions about levels of support from public policy makers and public transit agencies. The report shows, among other things, how the full benefits of MaaS are dependent upon proactive planning and policy making. The report can be read here.

 

 

Israel creates MaaS for pandemic responders, essential workers

Israel has created a MaaS system using on-demand bus routing and other tools to ensure the safe and efficient transport of emergency responders and essential workers during the COVID-19 pandemic. It seems to be working well.  The app has attracted thousands of subscribers in its short lifetime, and may ”leapfrog” the nation into a new on-demand mobility system.

Read more here.

MaaS in Skåne Dialogue Conference, 31 August

MaaS in Skåne (a collaboration of Skånetrafiken, Iomob OU, Innovation Skåne, and the cities of Helsingborg, Lund, and Malmö) will be hosting a virtual dialogue conference to introduce and discuss plans for a scalable MaaS service in the Skåne region. Skåne officials are inviting representatives of  ”curious and progressive Mobility Service Providers”  interested in contributing to this project.

The conference is scheduled for Monday August 31st, 9:00-12:00 CET. It will take place on MS Teams.

Click here to view the full flier, which includes information about registration.

Please direct questions to Anders Nilsson (anders.nilsson@innovationskane.com).

Två nya bildelningtjänster i Sverige

Carsharing in Sweden is heating up! Two new carshare options have landed in Swedish cities. Toyota’s Kinto Share has launched a summer pilot in Stockholm, and Denmark’s GreenMobility has launched in Malmö and Gothenburg.

Toyota Kinto is a station-based option that begins its Stockholm pilot the week of June 22. Toyota will be placing 40 Toyota Corolla kombi in the city’s centre. The service will be available to individual drivers and business, and cars will be available with flexible leasing options:  per day, per weekend, per week, or for an entire month. Prices are fixed per period with an additional per kilometre charge.

GreenMobility, a free-floating carshare option, is now visible on the streets of Malmö and Gothenburg. A mobile app allows customers to pay per minute, per hour, or per day.

More information here.

Intel acquires Moovit

Tech giant Intel announced on May 4th that it has acquired the Israeli MaaS travel planner, Moovit for $900 million. Moovit serves 800 million travellers worldwide, in 3,200 cities, 103 counties, and 45 languages. Data in the Moovit travel app is maintained by nearly 700k on-the-ground editors or ”Mooviters.”

Moovit will be integrated into Intel’s autonomous driving arm, Mobileye, with the intention of becoming, ”…a complete mobility provider, including robotaxi services, which is forecast to be an estimated $160 billion opportunity by 2030.”

Source: Intel

Making MaaS: a new PhD Thesis by Göran Smith

Göran Smith will be defending the third known doctoral dissertation on Mobility-as-a-Service. His research is advised by Chalmers University Professor of Design and Human Factors, Marianne Karlsson.

Fans of this website may be familiar with Smith as the KOMPIS librarian.

We wish Göran good luck on his defense!

Where and when? The public defense will viewable online, 11 June, 13:15 (CET) via Zoom.
chalmers.zoom.us/j/4644328103