Regeringen inrättar kommitté för accelererad policyutveckling och utredning för fler bilpooler

Höga ambitioner syns från den svenska regeringens sida i form av proaktiv policyutveckling som möjliggörare för de innovativa lösningar och nya affärsmodeller som framtiden håller. En kommitté innehållande representanter från Regeringskansliet, myndigheter, regionala aktörer, näringslivet och organisationer med erfarenhet av policyutveckling ska tillsättas och samarbeta tvärsektoriellt för att påskynda policyutveckling kopplat till teknologier inom bland annat automatiserade fordon, farkoster och system. Dessa typer av samarbeten lyfts av OECD som viktiga för Sveriges chanser att nå målet att vara bäst i världen på användning av digitaliseringens möjligheter. Delrapportering ska ske under de kommande två åren 2019 och 2020, följt av slutredovisning senast 2021.

Med hjälp av Finansdepartementet har Regeringskansliet även infört en utredning som ska få fler att välja bilpool. Inledningsvis kommer förutsättningar och möjligheter till främjat användande av bilpooler kopplat till minskad mervärdesskatt undersökas. Utredningen, som även innefattar moped- och motorcykelpooler, ämnar svara på ifall sänkt mervärdesskatt är förenligt med EU-rätten. I andra hand ska utredningen analysera fler förslag kopplat till ökad cirkulär ekonomi i Sverige som potentiell drivkraft för bilpooler. Anses åtgärderna genomförbara, samt bidra till minskade vägtrafikvolymer, ökad effektivitet och minskade utsläpp, ska utredaren lämna in förslag till implementering.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *