Samtrafiken om öppna trafikdata och biljetter för digitaliserad mobilitet

Nya EU-förordningar kräver publicering av kollektivtrafikdata enligt fastslagen tidsplan från samtliga medlemsstater med start i December 2019. Samtrafiken, som tidigare presenterade projektet ”Kraftsamling Öppna Data”, med målet att hitta en gemensam nationell målbild för öppna trafikdata samt ta fram en handlingsplan, anser att EU-kraven täcks in av deras egna missioner och presenterar tre möjliga vägar framåt för hur man kan tänkas möta kraven. Av alternativen ”Varje trafikhuvudman publicerar data enskilt i enlighet med de krav som EU-förordningen innebär”, ”Gemensam aggregeringspunkt” och ”Nationell åtkomstpunkt” anses det andra tillvägagångssättet mest lovande (läs mer om alternativen här). Det innebär en vidareutveckling av den testplattform som Samtrafiken tidigare skapat för publicering av data från UL (kollektivtrafikförvaltningen) och Östgötatrafiken, vilken gett goda resultat. Med branschgemensamma tekniska lösningar för insamling, aggregering och tillgängliggörande av kollektivtrafikdata kommer alternativet enligt förhoppning bidra med harmoniserade kvalitetsdata, förutsättningar för bättre resekedjor, kostnadseffektiva lösningar som gynnar hela branschen, gemensam utveckling och förvaltning av standarder för att nämna några.

Biljetter för digitaliserad mobilitet är en tjänst som faller väl in under ”Gemensam aggregeringspunkt”, där ökad grad av politisk samordning, utvecklat och löpande samspel mellan externa aktörer, gemensamma standards, koordinerade lärdomar kring nya pris- och affärsmodeller är aktiviteter som föreslås av Samtrafiken som säkerhetsställare av utveckling hos regionala kollektivtrafikmyndigheter. Dagens biljettsystem må vara tillräckligt för att erbjuda kombinerad mobilitet, men för att nå regionöverskridande system där mer integrerade och bundlade tjänster erbjuds krävs effektiviserade processer för politiska beslut och högre grad av samordning.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *