Regeringen tillger trafikverket uppdrag kring maas

Regeringen har genom näringsdepartementet nyligen givit Trafikverket i uppdrag att facilitera flera olika utvecklingsområden kopplade till KM/MaaS.

Bland dem finns t.ex. utvecklingen av en färdplan av tekniken nationellt i samband med KOMPIS färdplan, där uppdraget i korthet definieras enligt: ”Trafikverket ska, tillsammans med berörda värdorganisationer i färdplanen för kombinerad mobilitet, undersöka möjligheten till en gemensam 2 (7) åtkomstpunkt med harmoniserade tekniska och affärsmässiga förutsättningar för mobilitetstjänster för att möjliggöra tredjepartsförsäljning av biljetter och andra kombinerade mobilitetstjänster.”

Vidare skall Trafikverket också bedriva minst ett demonstrationsprojekt med avseende att skapa en bytespunkt som stödjer KM/MaaS, där definitionen lyder: ”Regeringen uppdrar åt Trafikverket att i samverkan med berörda aktörer, genomföra ett demonstrationsprojekt av minst en bytespunkt som stödjer mobilitet som en tjänst. Syftet är att klargöra vilka krav som behöver ställas på den fysiska och digitala infrastrukturen vid en befintlig bytespunkt för att möjliggöra Mobilitet som en tjänst.

 

Hela uppdraget och tillhörande rapport kan ni hitta här!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *