Anmälan till KOMPIS MeetUp 7!

Hej KOMPISAR!

Vi hälsar er härmed välkomna till vårt sjunde MeetUp – som denna gången hålls den 15e November i Stockholm och kommer kretsa kring utvecklingen och implementeringen av ett samlat nationellt biljettsystem för kollektivtrafiken i Sverige. Du kommer även att ha möjlighet att höra allt om de smarta mobilitetstjänster som tävlade i innovationstävlingen Sustainable Mobility Challenge innan sommaren. Kanske någon av dem passar din organisation, stad eller region!

Temat detta MeetUp kommer ägnas åt kollektivtrafikens nationella biljettsystem, och hur det kan skapa åtkomst, möjligheter och hinder för KM/MaaS. Vi har tagit tillfället i akt och bjudit in den nationella utredaren för ett samlat svenskt biljettsystem samt trafikverket som ska presentera sina kommande planer kring denna utveckling.

Passa på och kom! Detta är din chans att påverka hur detta kommer att fungera och se ut i framtiden!

Detta MeetUp görs också i samarbete med Energimyndighetens Sustainable Mobility Challenge, som börjar och avslutar dagen med presentationer av de smarta mobilitetstjänster som tävlade i innovationstävlingen.

Under morgonen har vi drop-in mellan 08:50-10:00 då de smarta mobilitetstjänsterna presenteras där vi bjuder på kaffe och frukost. KOMPIS program gällande det nationella biljettsystemet börjar vid 10:00.

Anmälningslänk till eventet hittar du här!

Agendan för dagen:

08:50-09:00: Drop in till dagen börjar, kaffe och frukost samt kort introduktion till dagen med KOMPIS/Sustainable Mobility Challenge

09:00-09:50: Presentationer av tävlingsbidrag från tävlingsdeltagare i Sustainable Mobility Challenge

09:50-10:00: Drop in till dagen avslutas, återigen kort intro till de deltagare som dykt upp under denna tid

10:00-10:30: Senaste nytt från KOMPIS

10:30-11:00: Entreprenörsperspektivet på att integrera biljetter

11:00-11:30: RKM ger sitt perspektiv kring status på biljettintegration

11:30-11:45: Den nationella utredaren för ett samlat biljettsystem berättar om uppdraget

11:45-12:00: Trafikverket berättar om regeringsuppdraget de fått om Kombinerad mobilitet och nationell åtkomstpunkt för biljetter.

12:00-13:00: Lunch

13:00-14:30: Workshop om hur en nationell åtkomstpunkt för biljetter och ett nationellt biljettsystem kan möjliggöra kombinerad mobilitet som tjänst.

14:30-15:00: Fika

15:00-16:00: Presentationer av tävlingsbidrag från tävlingsdeltagare i Sustainable Mobility Challenge

Internationell MaaS-plattform skapas i norden

Ett konsortium med finska MaaS-leverantören Kyyti spetsen har tagit initiativet till att skapa en internationell MaaS-plattform som siktar på att leverera mobilitetslösningar över landsgränser med start i norden. Likt hur roaming för mobiltelefoni-tjänster enats under EU hoppas Kyyti med NMIP-projektet (Nordic Mobility Innovation Platform) leverera en samlad marknadsplats för mobilitetstjänster för kunder från flera olika länder. Ytterligare deltagare i projektet är nordiska ITS-organisatörer, Region Huvudstaden i Danmark, Svenska MaaS-leverantören UbiGo, och forskningspartners RISE och norska TØI.

 

Mer om projektet och plattformen kan du läsa här!

 

 

Photo by Guilherme Stecanella on Unsplash

Uber siktar på att bli ”vardagens operativsystem”

Uber har nyligen tillkännagjort ett antal stora förändringar i deras app och hur de i framtiden ska leverera transportmöjligheter till deras användare. Bland annat har de nu integrerat nya transportalternativ såsom kollektivtrafik, cykelpooler, e-scootrar etc. vid sidan av sin centrala ride-hailing tjänst, vilket betyder att du som användare nu kommer få upp alla dessa tjänster som alternativ när du söker efter sätt att transportera dig på. I samma veva integrerar de även andra sekundära mobilitetstjänster, såsom Uber Eats, till en och samma centrala app. Enligt Uber själva är detta ett steg mot att bli ett ”operativsystem för vardagen”.

Mer om Ubers nya mobilitetstjänster kan du läsa här!

 

Photo by Humphrey Muleba on Unsplash

Nio sätt städer kan öka potentialen av delade transporttjänster

Den amerikanska intresseorganisationen Frontier Group har tagit en närmare titt på hur nya delade mobilitetstjänster samspelar med städer, lokalpolitik och framtidsmål. I sin analys presenterar de nio avgörande strategier som städer bör inkorporera för att hitta en lyckad väg framåt för sina medborgare i framtidens mobilitetssystem, där de snuddar på allt mellan praktiska problem som parkeringsplatser och stadsytor till hur mål, policy och piloter bör vara utformade för att tackla dagens och morgondagens transportutmaningar.

 

Den fullständiga artikeln med alla ingående strategier och tillhörande analys kan du hitta här.

 

Photo by Louis Lo on Unsplash

MaaS Mobility Broker sökes i Dencity projektet!

Förvaltnings AB Framtiden har i samarbete med RISE för avsikt att upphandla en Mobility Broker. Mobility broker definieras i projektet som en tjänst som beställs av fastighetsägaren för att tillhandahålla anpassade mobilitetstjänster för hyresgästerna.

Upphandlingsformen är direktupphandling och den kommer preliminärt att genomföras under hösten 2019. Projektets löptid sträcker sig till årsskiftet 20/21. Uppdragstiden är därmed cirka ett år.

 

Uppdragsbeskrivning:

Mobility Broker (MB) ska erbjuda och administrera mobilitetstjänster för beställarens hyresgäster i ett specifikt identifierat pilotområde omfattande cirka 1400 hyresgäster och 808 lägenheter i Göteborg. MB har ansvar gentemot hyresgäst, mobilitetstjänsteleverantörer och fastighetsägaren.

Inom ramen för uppdraget är Mobility Broker ansvarig för att:

  • Introducera en MaaS-tjänst* till hyresgästerna i pilotområdet. Detta innebär att beskriva hur MaaS-tjänsten fungerar och förklara hur MaaS-tjänsten kan uppfylla hyresgästernas MB ska även samordna de mobilitetstjänster som paketeras i erbjudandet genom att kontraktera lämpliga tjänsteleverantörer för introduktionstillfällen och prova-på-månad.
  • Anordna introduktionstillfällen och kampanjer för pilotområdets hyresgäster för att introducera dem för de tjänster som kommer att ingå i erbjudandet av MaaS-tjänsten.
  • Anordna en ”prova på-månad” för hyresgäster att prova MaaS-tjänst i verkligheten. Erbjudandet ska upplevas som en MaaS-tjänst (kombinerad mobilitet) och inte som enskilda fordonspooler.
  • Leverera en mobilitetsrapport som utvärderar arbetet under avtalsperioden, vilken ska omfatta exempelvis kundnöjdhet under prova på-månaden och hyresgästernas förväntningar på fastighetsägarens eventuella framtida MaaS-erbjudande. Mobilitetsrapporten kommer att vara ett underlag när Förvaltnings AB Framtiden beslutar om hur man går vidare med denna typ av tjänsteerbjudande.

 

*MaaS-tjänst: Mobilitet som tjänst (MaaS) är integrationen av och tillgången till olika transporttjänster (till exempel kollektivtrafik, samåkning, bilpool, cykelpool, scooterpool, taxi, biluthyrning, ride-hailing och så vidare) i ett (digitalt) mobilitetsbjudande som grundar sig på ett effektivt kollektivtrafiksystem.

 

Har du frågor gällande uppdraget och Mobility Broker, kontakta Anne Faxér, projektledare för Mobility Broker i DenCity-projektet på RISE.

Vill du ta del av upphandlingsunderlaget och lämna anbud, anmäl ditt intresse senast den 30 augusti 2019 till André Trapp, upphandlare som genom Bostads AB Poseidon företräder Förvaltnings AB Framtiden.

KOMPIS MeetUp 6 i Stockholm

Bjöd på en bred överblick för hur nuläget ser ut för de många projekt och piloter som idag drivs inom MaaS-området. Inte mindre än 16 talare från olika företag, myndigheter och start-ups tog scenen och bjöd på både nationella och internationella insikter kring framtidens mobilitet och dess lösningar.

Detta MeetUp hölls också i samband med slutseminariet för två intressanta mobilitetsprojekt: Framtidens mobilitetsstationer drivet utav RISE och Mo-Bo drivet utav Theory Into Practice.

Presentationsmaterialet från KOMPIS MeetUp 6, samt för båda slutseminarier kan du hitta via denna länk!

På återseende och trevlig sommar önskar KOMPIS-teamet! Nästa MeetUp kommer att hållas någon gång i höst, save-the-date samt inbjudan kommer som vanligt genom KOMPIS hemsida samt nyhetsbrev!

Vinnarna korade i Energimyndighetens Sustainable Mobility Challenge!

Vinnarna i Energimyndighetens Sustainable Mobility Challenge har nu blivit utvalda, där det blev fyra företag från tre olika länder som tog hem äran samt €50,000 vardera. Bland vinnarna ser vi bland annat Iomob Technologies från Spanien som utvecklat en plattform där städer kan koppla samman olika system och produkter för att erbjuda en samlad tjänst till sina invånare, ÅF som tillsammans med Benify utvecklat tjänster som skall motivera anställda att välja grönare transportformer när de reser både i och utanför jobbet, samt finska Kyyti Group och deras nya MaaS-tjänst.

Mer om vinnarna och tävligen hittar du här!

UITP släpper nya rapporter kring MaaS

Inför UITP mässan, som detta år hålls i Stockholm under vecka 24, har kollektivtrafikens internationella intresseorganisation släppt två nya rapporter kring MaaS, en generellt kring MaaS och vart tekniken befinner sig för tillfället och hur det kan tänkas att användas i framtiden, och en kring policy och hur myndigheter och organisationer kan förhålla sig till nya och integrerade mobilitetstjänster. Båda rapporter är bra sammanfattningar för den som vill sätta sig in i hur kollektivtrafikmyndigheter ser på MaaS och dess potential.

Regeringen tillger trafikverket uppdrag kring maas

Regeringen har genom näringsdepartementet nyligen givit Trafikverket i uppdrag att facilitera flera olika utvecklingsområden kopplade till KM/MaaS.

Bland dem finns t.ex. utvecklingen av en färdplan av tekniken nationellt i samband med KOMPIS färdplan, där uppdraget i korthet definieras enligt: ”Trafikverket ska, tillsammans med berörda värdorganisationer i färdplanen för kombinerad mobilitet, undersöka möjligheten till en gemensam 2 (7) åtkomstpunkt med harmoniserade tekniska och affärsmässiga förutsättningar för mobilitetstjänster för att möjliggöra tredjepartsförsäljning av biljetter och andra kombinerade mobilitetstjänster.”

Vidare skall Trafikverket också bedriva minst ett demonstrationsprojekt med avseende att skapa en bytespunkt som stödjer KM/MaaS, där definitionen lyder: ”Regeringen uppdrar åt Trafikverket att i samverkan med berörda aktörer, genomföra ett demonstrationsprojekt av minst en bytespunkt som stödjer mobilitet som en tjänst. Syftet är att klargöra vilka krav som behöver ställas på den fysiska och digitala infrastrukturen vid en befintlig bytespunkt för att möjliggöra Mobilitet som en tjänst.

 

Hela uppdraget och tillhörande rapport kan ni hitta här!