Regeringen tillger trafikverket uppdrag kring maas

Regeringen har genom näringsdepartementet nyligen givit Trafikverket i uppdrag att facilitera flera olika utvecklingsområden kopplade till KM/MaaS.

Bland dem finns t.ex. utvecklingen av en färdplan av tekniken nationellt i samband med KOMPIS färdplan, där uppdraget i korthet definieras enligt: ”Trafikverket ska, tillsammans med berörda värdorganisationer i färdplanen för kombinerad mobilitet, undersöka möjligheten till en gemensam 2 (7) åtkomstpunkt med harmoniserade tekniska och affärsmässiga förutsättningar för mobilitetstjänster för att möjliggöra tredjepartsförsäljning av biljetter och andra kombinerade mobilitetstjänster.”

Vidare skall Trafikverket också bedriva minst ett demonstrationsprojekt med avseende att skapa en bytespunkt som stödjer KM/MaaS, där definitionen lyder: ”Regeringen uppdrar åt Trafikverket att i samverkan med berörda aktörer, genomföra ett demonstrationsprojekt av minst en bytespunkt som stödjer mobilitet som en tjänst. Syftet är att klargöra vilka krav som behöver ställas på den fysiska och digitala infrastrukturen vid en befintlig bytespunkt för att möjliggöra Mobilitet som en tjänst.

 

Hela uppdraget och tillhörande rapport kan ni hitta här!

KOMPIS Ramverk är nu live!

KOMPIS ramverk är ett utvärderingsverktyg för MaaS-piloter som nu är live på https://kompis.me/ramverket.

Ramverket är fritt att använda för alla MaaS-piloter som körs så länge man är villig att bidra med data till den nationella databas kring KM/MaaS som är skapad i samband med ramverkets lansering, samt att man refererar till KOMPIS-projektet och ramverkets författare.

Då ramverket är ett levande dokument som fortsättningsvis kommer att uppdateras välkomnar vi synpunkter och insikter kring verktyget. Dessa kan skickas till info@kompis.me

KOMPIS meetup 5 tillsammans med energimyndigheten är över…

Men energimyndighetens innovationstävling Sustainable Mobility Challenge är fortfarande öppen!

För dem som missade det så gick vårt femte Meetup, denna gången tillsammans med energimyndighetens Sustainable Mobility Challenge av stapeln 5:e Februari i Stockholm.

Vi fick bland annat genom vår sedvanliga open-mic tradition höra om nya spännande projekt och idéer från entreprenörer och aktörer från hela Sverige, men också specifikt från fem utvalda städer (Stockholm, Malmö, Gävleborg, Uppsala samt Linköping) som berättade om hur de är redo att utveckla framtidens mobilitetslösningar genom deras deltagande i just Sustainable Mobility Challenge. Nu är det upp till drivna entreprenörer, företag och organisationer att ta tillfället i akt och registrera sig till tävlingen innan den 26:e Februari samt skicka in sitt bidrag innan den 26:e Mars. Tre vinnare kommer i maj att tillsammans ta hem 1.5 miljoner SEK, varpå en öppen utlysning med samma tema kommer att lanseras och dela ut totalt 15 miljoner SEK.

KOMPIS meetup 5 går av stapeln 5/2 tillsammans med sustainable mobility challenge!

Hallå KOMPISAR!

Den femte februari går vårt femte meetup av stapeln, denna gång tillsammans med energimyndighetens Sustainable Mobility Challenge!

Som vanligt bjuds det på unika insikter kring kombinerad mobilitet, hållbara transportlösningar samt koncept för framidens mobilitetsystem, tillsammans med open mic och afterwork där ni kan presentera nya projekt och initiativ, nätverka, och träffa potentiella partners. Denna gång erbjuds också personliga träffar med behovsägare och tjänsteleverantörer för utvalda marknader i Sverige som är en del utav energimyndighetens innovationstävling.

Information kring eventet och anmälan hittar ni här: https://www.eventbrite.com/e/meetup-with-kompis-and-sustainable-mobility-challenge-tickets-53812474560

Ta denna unika chans och anmäl dig redan nu!

Västtrafik lanserar två KM-piloter i Göteborg genom KOMPIS

Som ett resultat utav den andra KOMPIS-utlysningen genom Vinnova har nu Västtrafik startat igång två KM-piloter i Göteborgsområdet med två unika fokus. Dels har Trivectors dotterbolag EC2B fått beviljat att sälja Västtrafiks kollektivtrafikbiljetter som en del utav sitt mobilitetsutbud till sina kunder som en del utav hyran i det nybyggda bostadsområdet Brf Viva på Guldheden i centrala Göteborg. Regionens kollektivtrafikbiljetter ska nu också säljas av Spacetime som en del utav ett pilotprojekt i samarbete med Göteborgs stad som siktar på att erbjuda kombinerad mobilitet till anställda för deras tjänsteresor i Göteborgs stadsdelsförvaltningar. Arbetet och resultaten från denna pilot kommer också att behandlas i forskningsprojektet MERiT lett utav RISE Viktoria, som är en del av det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities. I båda piloter kommer beställning, betalning och leverans av kollektivtrafikbiljetter hanteras utav Smart Resenär.

 

Foto: Thomas Harryson

Sammanfattning utav KOMPIS MeetUp 4 I Göteborg

Den 26:e September hölls det fjärde KOMPIS MeetUp, denna gång i Göteborg och med temat ’Bilens roll i MaaS’. Vi fick bland annat intressanta presentationer från Hertz, UbiGo, Svenska Taxiförbundet, Chalmers, Trivector samt Ericsson kring MaaS-utvecklingen, tjänsterna som ingår, och bilens roll i systemet. Är ni nyfikna på detaljer, eller vill veta mer kan ni hitta både deltagarlista för eventet samt presentationsfiler här. Flera nya och intressanta rapporter har också lagts till i KOMPIS bibliotek.

Det efterlängtade ramverket för att utvärdera MaaS-piloter såg också sin första glimt genom en presentation av den första versionen från MariAnne Karlsson, Chalmers. Detta ramverk kommer fortsatt att utvecklas, men kommer också snart i sin första form att finnas tillgängligt på KOMPIS hemsida. Till dess kan ni hitta presentationen kring materialet här.

KOMPIS-teamet vill återigen tacka hjärtligt för ert deltagande och entusiasm för denna gång, och påminna er som missade detta MeetUp att anmäla er till vårt nyhetsbrev längst ner på sidan, och på så sätt få inbjudan till nästa gång vi samlas igen.

Samtrafiken om öppna trafikdata och biljetter för digitaliserad mobilitet

Nya EU-förordningar kräver publicering av kollektivtrafikdata enligt fastslagen tidsplan från samtliga medlemsstater med start i December 2019. Samtrafiken, som tidigare presenterade projektet ”Kraftsamling Öppna Data”, med målet att hitta en gemensam nationell målbild för öppna trafikdata samt ta fram en handlingsplan, anser att EU-kraven täcks in av deras egna missioner och presenterar tre möjliga vägar framåt för hur man kan tänkas möta kraven. Av alternativen ”Varje trafikhuvudman publicerar data enskilt i enlighet med de krav som EU-förordningen innebär”, ”Gemensam aggregeringspunkt” och ”Nationell åtkomstpunkt” anses det andra tillvägagångssättet mest lovande (läs mer om alternativen här). Det innebär en vidareutveckling av den testplattform som Samtrafiken tidigare skapat för publicering av data från UL (kollektivtrafikförvaltningen) och Östgötatrafiken, vilken gett goda resultat. Med branschgemensamma tekniska lösningar för insamling, aggregering och tillgängliggörande av kollektivtrafikdata kommer alternativet enligt förhoppning bidra med harmoniserade kvalitetsdata, förutsättningar för bättre resekedjor, kostnadseffektiva lösningar som gynnar hela branschen, gemensam utveckling och förvaltning av standarder för att nämna några.

Biljetter för digitaliserad mobilitet är en tjänst som faller väl in under ”Gemensam aggregeringspunkt”, där ökad grad av politisk samordning, utvecklat och löpande samspel mellan externa aktörer, gemensamma standards, koordinerade lärdomar kring nya pris- och affärsmodeller är aktiviteter som föreslås av Samtrafiken som säkerhetsställare av utveckling hos regionala kollektivtrafikmyndigheter. Dagens biljettsystem må vara tillräckligt för att erbjuda kombinerad mobilitet, men för att nå regionöverskridande system där mer integrerade och bundlade tjänster erbjuds krävs effektiviserade processer för politiska beslut och högre grad av samordning.

Inbjudan till KOMPIS MeetUp 4 den 26/9 I Göteborg

Oavsett om du varit med på våra tidigare meet-ups eller om du är ny i KOMPIS-kretsen, så är du välkommen till vårt fjärde MeetUp som går av stapeln i Göteborg på Scandic Crown den 26:e september 13.00-19.00.

Anmälningslänk: https://www.eventbrite.com/e/kompis-meetup-4-tickets-49473612908

Denna gång skall vi försöka fokusera lite extra på bilen som är en viktig del för att mobilitet som tjänst skall kunna täcka hela mobilitetsbehovet för morgondagens resenärer. Oavsett om resan är delad eller inte så behöver vi bilen då och då för resor och uppgifter som kollektivtrafik och cykel inte alltid löser. Hur får vi med dessa tjänster i vårt MaaS-erbjudande? Vilka aktörer har vi i Sverige idag? Vad gör fordonsindustrin för att vara relevanta i detta nya mobilitetslandskap? Vilka svårigheter stöter dessa aktörer på när tjänsterna skall introduceras?

Är du en av dessa aktörer, eller intresserad av MaaS och vill veta mer om vad som händer och är på gång? Välkommen till Göteborg den 26/9.

Som vanligt kommer du ha en möjlighet att pitcha din tjänst eller ditt projekt under Open Mic.

 

Lite hållpunkter:

12:00-13:00 – Introduktion till MaaS för de som är nya in i MaaS-ekosystemet

13:00-13.45 – Kort om KOMPIS och vad som hänt sen sist..

13:45-14:30 – Open Mic -Pitcha din ide eller din tjänst (5-10 minuter)

14:30-15:00 – Fika

15:00-15:30 – Open Mic fortsättning…

15:30-17:00 – Workshop – Bilen som väsentlig kugge I MaaS (Vi försöker förstå de olika bil-baserade MaaS-tjänsterna och dess utmaningar)

17:00-19:00 – After work(-shop) – Mingla, pitcha, samverka och hitta nya samarbetspartners.

 

Välkomna till KOMPIS den 26:e September!

 

Du kan läsa mer om KOMPIS-projektet här: https://kompis.me/projektet-kompis/